Alaealiste komisjon tõi Kersti Kivirüüdi noorsootööle

612

Reisiseltskond.Maagilisel hetkel – 12. 12. 2012 kell 12. 12 – algas Palamuse kirikus tavakohane Tartumaa noorsootöö tunnustamisüritus, millel aasta noorsootöötaja austava tiitli pälvis Kuuste kooli ajalooõpetaja ja vabatahtlik noortejuht Kersti Kivirüüt.

Kui aasta olulisimaks teoks noorsootöö valdkonnas valiti Raadi seikluspargi valmimine, siis aasta noorsootöötaja tiitli pälvis Kuuste kooli ajalooõpetaja ja vabatahtlik noortejuht Kersti Kivirüüt.

Kersti Kivirüüdi huvi noorte vastu sai arvatavasti alguse ajast, mil ta töötas Tartumaa alaealiste komisjonis. Nähes, millised probleemid noortel on tekkinud, otsustas ta anda oma panuse nende vähendamiseks.

Rohkem kui kooliõpetaja

Alates 2004. aastast töötab Kersti Kivirüüt Kuuste koolis ajalooõpetajana. Koolis töötades on ta püüdnud noori haarata vabatahtlikesse tegevustesse ja ergutada noorte kodanikualgatust, tehes seda ise samuti põhimõtteliselt vabatahtliku ja mittetasustatava tööna.

Kersti on juhtinud Kuuste koolis kaht suuremat projekti.

Unity in diversity” (2008, Euroopa Noored) oli projekt, mille kaudu Kuuste kooli õpilased ja vilistlased said sõlmida sõprussidemed Aserbaidžaani noortega – käidi Bakuus ja võõrustati asereid Eestimaal.

2009/2010. aastal käivitas Kersti Kuuste koolis Comeniuse projekti „In questing of sources”. Partnerid olid Poolast, Hispaaniast, Itaaliast, Türgist, Slovakkiast ja Bulgaariast. Projekti põhisuund oli kohalike legendidega tutvumine ning nende tutvustamine partnermaade koolidele. Kuuste kool esitles omalt poolt Kersti juhendamisel valminud filmi “Vooremäe kadunud linna lugu”.

Esimese projektiaasta lõpuks valmis ühine kalender, kuhu olid märgitud kõikide partnerite tähtsamad rahvakalendripühad. Projekti lõppprodukt oli raamat kõikide osapoolte väljavalitud legendidega.

Kersti äratas ellu vahepeal soikunud Kuuste kooli noorteühenduse Q-Klubi ja kooli õpilasomavalitsuse tegevuse.

Et kohalike noortega oleks suurem võimalus tegeleda, vahetas Kersti lausa elukohta ja kolis Vana-Kuustesse.

Aastal 2011 astus Kersti Kaitseliidu ridadesse, et võimaldada Kuuste kandi noortel osaleda Noorkotkaste ja Kodutütarde tegevustes. 2012. aasta 24. veebruaril 2012 võeti paljud Kuuste kooli lapsed Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel pidulikult vastu eelnimetatud organisatsiooni ridadesse. Tänu sellele on lapsed saanud osaleda paljudel vahvatel üritustel – laagrid, matkamängud, klubi Tartu Maraton ürituste läbiviimisel jne.

Püssiga ja pliiatsiga

Ka selle iseloomustuse kirjutamise hetkel tegeleb Kersti noortega – ta viib läbi Kodutütarde ja Noorkotkaste kahepäevast laagrit Vana-Kuustes.

Oma aktiivse tegutsemise tõttu valiti Kersti Naiskodukaitse Tartu jaoskonna esinaiseks.

Kersti pole mõjutanud mitte ainult Vana-Kuuste ja Tartumaa noorte elu, vaid kindlasti teavad teda ka palju raamatuhuvilised noored kogu Eestist. Nimelt on Kersti kirjutanud ja avaldanud kolm noorsooraamatut (“Okultismiklubi”, “Okultismiklubi 2”, “Kaku kabel”), mis räägivad peamiselt just Vana-Kuuste kandi noorte elust ja tegemistest – seda küll veidi müstilises võtmes.

Kuna üks Kersti kirjutatud raamatutest on tõlgitud lausa ungari keelde, siis teatakse Kuuste kandi elu-olu ja tegemisi ka piiri taga.

Koolis on Kersti aktiivne õpetaja ja klassijuhataja, kes lisaks põhitööle on alati valmis noorte probleeme ära kuulama ja lahendusi otsima, suheldes meelsasti lapsevanematega ning kartmata kaasata vajadusel tugistruktuure.

Esimestest sammudest edusammudeni

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana on Kersti pidevalt juhendanud õpilasuurimusi ja projekte. Neist mitu on pälvinud tunnustust vabariikliiklikul tasemel: Eesti Vabariigi Riigikohtu 87. aastapäeva kaasuskonkursilt EV Riigikohtu tänukirjad (2007), eripreemia Eesti Ajalooõpetajate Seltsi ja Körberi sihtasutuse korraldatud ajalooalaste uurimistööde võistlusel Vabariigi Presidendi auhindadele (2007), 2. koht ajalooalaste uurimistööde võistlusel Vabariigi Presidendi auhindadele (2012).

Veel veab Kersti koolis näiteringi, mille juhendamisse on ta kaasanud ka kohaliku noore vilistlase. Näitering on noorte loomingulise külje arendamise ja vaba aja sisustamise tulemusrikas võimalus. Edukalt on esinetud teatrifestivalidel. 2011. a tunnistati Kersti poolt juhendatud omaloominguline lavastus “Kuhu kadus Keili?” Tartumaal parimaks ja see esindas maakonda vabariiklikul teatrifestivalil.

Arvame, et Kersti üliaktiivne vabatahtlik töö noortega on kindlasti väärt tunnustamist.

Selle sooviga ühinevad nii Kersti kolleegid kui ka praegused ja endised õpilased.

Heli Nemvalts,
Marju Orion

Kino maale
Eelmine„Mis piimast sisse tuleb, sii om iks puhas kasu.“
Järgmine„Oli väga tore ja hubane kooslustimine.“