Maavanem Reno Laidre: „Maakonna strateegia kõige kaugem ja üldisem eesmärk on tartumaalaste heaolu ja eneseteostus.“

455

Maavanem.

Hea tartumaalane, taas on alanud uus aasta uute lootuste ja sihtidega. Igaühel meist on oma plaanid ja unistused, mida soovime täide viia.

2012. aastal tuli paljudel Tartumaa inimestel ja organisatsioonidel pilk kaugemasse tulevikku suunata. Nimelt uuendasime maakonna arengustrateegiat. Peeti mõttetalguid ja seminare, koos käisid omavalitsusjuhid, ettevõtjad, teadlased ja vabaühendused, sõna ütlesid sekka ka eksperdid.

Maakonna strateegia erineb valla, linna või ettevõtte omast, sest maakonnal pole üht otsustajat ja ühist eelarvet. Siin on väga palju erinevaid tegutsejaid ja arengute mõjutajaid. Strateegia ongi paljude asjaosaliste vabatahtlik kokkulepe, mis jagab suuniseid ja soovitusi. Soovime, et järgmise kümnendi suurinvesteeringud (Euroopa Liidu tõukefondide raha, riiklikud investeeringud, omavalitsuste suured ühisprojektid) tehtaks strateegiliselt läbikaalutult, et neist kogu maakonnale võimalikult palju tulu tõuseks.

Kõige kaugem ja üldisem eesmärk on tartumaalaste heaolu ja eneseteostus. Tartumaa tugevusi vaagides on selge, et jõukuse kasvatamiseks tuleb eelisarendada teadmismahukamat tootmist ning teenuste eksporti. Kuidas aga seda teha nii, et kogu maakond arengust osa saaks? Kas toetada ettevõtlust ja töökohtade teket maakonna hõredamatel äärealadel? Ilmselt oleks mõistlikum parandada transpordiühendusi, et kõigil inimestel oleks hea juurdepääs maakonnakeskuse tööturule ja teenustele.

Kaua kestsid vaidlused, kas peaks säilitama väikseid maakeskkoole või hoopis taotlema, et rohkem noori valiks põhikooli järel kutseõppe. Jõudsime strateegias kokkuleppele, et üheltki kogukonnalt ei tohiks võtta võimalust soovi ja võimekuse korral oma lastele kohapeal keskharidust pakkuda. Tänapäeval pole ju keskharidus üksnes kitsas tee akadeemilise karjääri juurde; ka kutsekoolides õpetatakse perspektiivikamaid erialasid just keskhariduse alusel.

Pea kõik strateegia koostamisel osalenud tunnistasid, et tõhus arendustöö eeldab maakonna killustatusest ülesaamist. Ekspertide sõnul on 5000 elanikku see piir, millest väiksem kogukond ei tule tänapäeva maailmas sisulise omavalitsemise ja arendustööga toime. Et aga halduskorraldust on mõistlik muuta kogu riigis tervikuna, jäi uus valdade kaart strateegiast välja.

Loodame maakonna arenguteed aastani 2020 kaardistava strateegia lõplikult kinnitada alanud aasta esimestel kuudel. Et see kajastaks võimalikult paljude tartumaalaste mõtteid, on kõigil veel võimalus strateegiaga tutvuda, kaasa mõelda ning arvamust avaldada. Leiate selle Tartu maavalitsuse kodulehelt

tartu.maavalitsus.ee.

Tagasisidet ootame e-posti aadressil strateegia@tartumaa.ee.

Soovin kõigile uuel aastal uut energiat, edenemist ja elurõõmu!

Reno Laidre,
Tartu maavanem

Tartu maakonna arengustrateegia 2014–2020 kavand:

http://tartu.maavalitsus.ee/et/tartumaa-2020

 

Kino maale
EelmineVastsündinud vallakodanikud
JärgmineKillukesi Kambja noortekeskuse tegusast aastast