Kes vastutab jalgratturi ohutuse eest?

513

Ratturi turvavarustus.End tänavu kaua oodata lasknud kevad on siiski viimaks kätte jõudnud ning loodetavasti on liikluses osalevad jalgratturid juba jõudnud oma turvavarustuse korrastada ja kaherattalise sõbra tehnilise seisukorra üle kontrollida. Lisaks korras jalgratta ja eeskujuliku turvavarustuse olemasolule tuleb ratturitel liikluskeerisesse sukeldudes aga jätkuvalt meeles pidada, et nad on liikluskeerises nõrgemaks pooleks. Ja kuigi maanteedel sõitvate ratturite ohutus sõltub paljuski sõidukijuhtidest, peab jalgrattur eelkõige oma ohutuse eest vastutama ise.

Jalgratturil on kohustus enne sõidu alustamist veenduda, et tema sõiduvahend on tehniliselt korras ja ta ise on sõidukijuhtidele nähtav. Selleks peab rattur alati kandma erksavärvilisi või helkurribaga varustatud rõivaid. Pimedal ajal on kohustuslik kasutada jalgrattal helkureid ning esi- ja tagatuld, sest need on sõidukijuhtidele hõlpsasti nähtavad.

Ratturi turvavarustuse juures on väga oluliseks komponendiks kiiver. Õigesti pähe kinnitatud kiiver suudab kukkumise korral oluliselt vähendada koljutraumade riski. Selleks peab kiiver olema kandjale paraja suurusega ning pähe asetatud nii, et kiivri esiosa alumise ääre ja kulmude vahele jääb kahe sõrme laiune ala ning kiivri rihma ja lõua vahele mahuks vabalt üks sõrm. Korrektset kinnitust saab testida pead üles-alla või paremale-vasakule liigutades – kui kiiver peas ei loksu, oled ta kinnitanud õigesti. Kindlasti tuleb välja vahetada põrutada saanud või juba ühe kukkumise üle elanud kiiver, mis ei kaitse pead enam piisaval määral.

Turvalise liikluskeskkonna kujunemisel mängivad lisaks turvavarustusele suurt rolli hoiakud – eriti oluline on õppida aktsepteerima ja arvestama kaasliiklejate vajadusi. Jalgrattaga liigeldes püüa sõita võimalikult sõidutee parempoolse serva lähedal. Arukas on jälgida tagant tulevaid sõidukeid, et võimaliku ohu korral jõuaks kõrvale põigata.

Kuna jalgratturite sõiduoskused ja -kogemused on väga erinevad, siis on erinev ka nende liikluskäitumine – seepärast ei tohi sõidukijuhid hetkekski kaotada valvsust! Äärmiselt ohtlikud on juhi tähelepanu hajutavad kõrvaltegevused, mistõttu võivad ratturite manöövrid jääda neile märkamata. Seetõttu panen ka sõidukijuhtidele südamele, et ei tegeldaks roolis olles tegevustega, mis pärsivad keskendumist ümbritsevale liikluskeskkonnale ja -situatsioonidele.

Lisaks on sõidukijuhtidel oluline mõista, et ratturist möödudes on vajalik vähendada sõidukiirust ning hinnata õigesti möödasõiduga kaasnevaid ohutegureid. Kui sõiduk jalgratturist suure kiiruse ja väikese külgvahega möödub, võib tuulehoog ratturilt tasakaalu viia ning põhjustada kukkumise või kokkupõrke. Möödumist tuleb tõsiselt kaaluda siis, kui vastu tuleb teine sõiduk – kui tee on kitsas, ei pruugi seal kolmele ruumi jätkuda.

Liikluses langetavad otsuseid liiklejad ning iga otsus võib osutuda elu või surma küsimuseks. Kanna hoolt, et sinul ja sinu lähedastel oleksid õiged liiklushoiakud, näidates neile eeskuju! Aita oma lähedastel mõista liikluses aset leidvate konfliktsituatsioonide tekkepõhjusi ning õppida neid vältima.

Maanteeamet kutsub liiklejaid oma sõidustiilis üles näitama lugupidamist, austust ja kaasliiklejatega arvestamist. Nii saame anda oma panuse liikluskultuuri parandamisel ning turvalise liikluskeskkonna loomisel.

 

Raimo Ronimois,
Maanteeameti lõuna regioon
Liikluse valdkonna juht

 

 

Kino maale
EelmineEttevõte teostab ehitustöid
JärgmineOhtlike jäätmete kogumisring