Kambja kool alustas uute õpilaste vastuvõttu

219

 Algas õpilaste vastuvõtt Kambja põhikooli I klassi 2013/2014. õppeaastaks.

Dokumendid palutakse esitada kooli kantseleisse hiljemalt 31.05.2013.

Kooli astumiseks vajalik:

avaldus (trükitud blanketi saab kooli kantseleist);

2 fotot õpilaspiletile;

sünnitunnistuse koopia (saab teha kooli kantseleis);

terviseleht;

võimalusel koolivalmiduse kaart.

 

 

Täpsem info kooli võrguküljel: http://www.kambja.edu.ee.

 

Kino maale