-0.2 C
Kambja
Kolmapäev, 22.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivMuudatused sotsiaalvaldkonnas 2014. aastal

Muudatused sotsiaalvaldkonnas 2014. aastal

Foto: Eha Jakobson

Millised on olulisemad muudatused sostsiaalvaldkonnas 2014 aastal?

Toimetulekupiiri tõus

Vastavalt 2014. aasta riigieelarve seadusele on 2014. aastal toimetulekupiir üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele 90 eurot kuus. Iga järgneva perekonnaliikme toimetulekupiir tõuseb 72 euroni kuus. Näiteks kui 2-liikmelisel leibkonnal jääb pärast jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulutusi kätte vähem kui 162 eurot, on leibkonnal õigus saada toimetulekutoetust.

Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri tõus

2014. aastal on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir (eelneva kolme kuu keskmine tulu) perekonna esimesele liikmele 299 eurot, igale järgnevale vähemalt 14- aastasele perekonnaliikmele 149,5 eurot ning igale järgnevale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 89,7 eurot.

Vajaduspõhise peretoetuse suurus ei muutu, olles jätkuvalt 9,59 eurot kuus peredele, kus kasvab üks laps, ning 19,18 eurot kuus peredele, kus kasvab vähemalt 2 last.

Kui pere sai toetuse taotlemisele eelnenud kuul toimetulekutoetust, ei pea ta taotlusele lisama eelneva kolme kuu sissetulekuid.

Suurenevad vanemahüvitise arvutamise alusandmed

2014. aastal lähtutakse järgmistest suurustest:

1. Vanemahüvitise määr on 320 eurot kuus. Hüvitise määra suurust vanemahüvitist makstakse vanemale, kellel eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu (nt mittetöötanud õppurid);

2. Töötasu alammäär on 355 eurot kuus. Töötasu alammäära suurust vanemahüvitist makstakse vanemale, kelle eelmise aasta keskmine ühe kuu tulu oli alampalgaga võrdne või sellest väiksem;

3. Vanemahüvitise ülempiir on 2378,25 eurot kuus (s.o üle-eelmise aasta keskmise kuutulu kolmekordne suurus). Maksimumhüvitist makstakse vanemale, kelle eelmise aasta keskmine ühe kuu tulu oli märgitud summaga võrdne või sellest suurem.

Jõustub vanemahüvitise seaduse muudatus, mis reguleerib vanemahüvitise suurust, kui hüvitise saaja saab samaaegselt töist tulu. Kui hüvitise saaja töine tulu samal kalendrikuul on suurem kui hüvitise määr, vähendatakse hüvitist. Uus hüvitise vähendamise valem on lihtsam, läbipaistvam ja lapsevanemale soodsam.

Kasutatakse valemit: hüvitis – (tulu – hüvitise määr)/2. Seejuures säilitatakse alati vähemalt pool isikule määratud hüvitisest. Samuti ei vähendata seda alla hüvitise määra suuruse summa. Hüvitist makstakse täiel määral, kui hüvitise saaja töine tulu samal kalendrikuul on kuni 320 eurot kuus.

Lapsepuhkuse päevatasu

Lapsepuhkuse päevatasu suurus on ühele tööpäevale vastav tasu töötasu alammäärast – 2014. aastal on see 16,97 eurot.

Lapsepuhkust antakse emale või isale tema soovil igal kalendriaastal:

• 3 tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last;

• 6 tööpäeva, kui tal on kolm või enam alla 14aastast last või vähemalt üks alla 3-aastane laps.

Pensionide maksuvaba tulu

Pensionide täiendav maksuvaba tulu suureneb 216 euro võrra aasta kohta ehk 18 euro võrra kuus, mis tähendab, et pensionidele tehtav täiendav maksuvaba tulu määr on 2520 eurot aastas ehk 210 eurot kuus.

Seega koos üldise maksuvaba tuluga on pensionäridel õigus saada alates 2014. aastast tulumaksuvaba tulu 354 eurot kuus (4248 eurot aastas). See osa pensionist, mis ületab 354 eurot, maksustatakse tulumaksuga.

Allikas: Sotsiaalkindlustusameti 30. dets. 2013 pressiteade ja 2014. aasta riigieelarve seadus

Elerin Maisväli
sotsiaalnõunik
Kambja vallavalitsus

 

Loetumad