-1.2 C
Kambja
Teisipäev, 28.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu istungi arutlusteemadest

Ülevaade vallavolikogu istungi arutlusteemadest

 Kambja vallavolikogu istung toimus 18. detsembril 2014.

Kinnistu jagamine

Kambja vallale kuulub Kambja alevikus Männi tn 2 asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 4495904), millel asuvad katlamaja ja endine masuudihoidla. Vallavolikogu 22. juuli 2010 otsuse nr 35 „Hoonestusõiguse seadmine” alusel on nimetatud kinnistule seatud tasuta hoonestusõigus 50 aastaks OÜ Cambi kasuks.

Vallavalitsus esitas kohaliku omaalgatuse programmi taotluse toetuse saamiseks Männi tn 2 asuva endise masuudihoidla rekonstrueerimisprojekti koostamiseks sinna tuletõrjedepoo rajamiseks. Taotlus rahuldati.

Toetuse tingimuste kohaselt peab taotletav objekt kuuluma taotlejale, st Kambja vallale. Seetõttu jagati Männi tn 2 kinnistu kaheks katastriüksuseks: kü 28201:001: 0093, aadress Männi tn 2, pindala 3796 m2 ja kü 28201:001:0094, aadress Männi tn 2a, pindala 4434 m2. Männi tn 2a asuval katastriüksusel asub endine masuudihoidla, mille hoonestusõigus OÜ Cambi kasuks on vaja lõpetada.

Vallavolikogu otsustas jagada registriosa nr 4485904 all registreeritud kinnistu kaheks eraldi kinnistuks ja jätta kehtima hüpoteegiga koormatud hoonestusõigus jagamisel tekkivale kinnistule registriosa nr 4485904 katastritunnusega 28201:001: 0093. Teisele jagamisel tekkivale kinnistule (aadressiga Männi tn 2a) hoonestusõigust üle ei kanta.

Otsus jõustus vastuvõtmisest.

Vooremaa Geopargi tutvustus

Tartu vallavalitsus on kutsunud Tartu- ja Jõgevamaa omavalitsusi ühinema Vooremaa Geopargi loomise partnerluslepinguga.

Vallavolikogu istungil tutvustasid Vooremaa Geopargi ideed projektijuht Kaidi Randpõld ja vallavanem Ivar Tedrema.

Geopark on kohaliku kogukonna initsiatiivil loodus- ja pärandkultuuri poolest rikkas piirkonnas loodud ettevõtmine, mille esmaseks eesmärgiks on kohalikule kogukonnale majandusliku tulu teenimise võimaluste korraldamine looduspärandil põhineva majanduse arendamisel. Loodava Vooremaa Geopargi puhul toimuks majanduse arendamine loodusturismi (põhirõhuga geoturismi) toodete-teenuste arendamise ja pakkumise ning taastuvenergia tootmise ja kasutamise suurendamise kaudu.

Vooremaa Geopargi loomise eesmärk on alustada rahvusliku tasemega geopargist ning läbi aktiivse arendustöö saada rahvusvahelise tasemega geopargi tunnustus. Vooremaa Geopark võiks tulevikus kuuluda UNESCO peakorteri juures tegutsevasse ülemaailmsesse geoparkide võrgustikku.

Vallavolikogu otsustas võtta kuuldud info teadmiseks.

Toivo Ärtis

Loetumad