-1.2 C
Kambja
Teisipäev, 28.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivPaberile trükitud töövõimetuslehti asendab e-TVL

Paberile trükitud töövõimetuslehti asendab e-TVL

Alates sellest aastast ei pea töötaja peale haigust viima tööandjale paberil haiguslehte, sest andmed arsti, tööandja ja haigekassa vahel liiguvad ainult elektrooniliselt.

2014. aasta lõpuni olid elektrooniline töövõimetusleht (e-TVL) ja paberil töövõimetusleht kasutusel paralleelselt.

Alates 1. jaanuarist 2015 ei anna arst enam inimesele peale haiguse lõppemist või sünnituspuhkusele minnes paberkandjal töövõimetuslehte, vaid edastab andmed tööandjale riigiportaali kaudu elektroonselt.

Andmete elektrooniline edastamine muudab asjaajamise senisest kiiremaks ning võimaldab ka töötajale hüvitise kiiremini välja maksta.

Töövabastuse perioodi lõppedes vormistab arst elektroonilise töövõimetuslehe oma arvutis ja edastab selle haigekassa andmekogusse. Selle tegevusega muutub töövõimetusleht süsteemis tööandjale nähtavaks ning täienduste tegemisteks avatuks. Seejärel tuleks töötajal teavitada oma tööandjat, et haigusleht on lõpetatud ning andmed arsti poolt riigiportaali sisestatud, et tööandja saaks omalt poolt hüvitise arvestamiseks vajaliku info süsteemi sisestada.

Kui tööandja on omalt poolt andmeid täiendanud, käivitub järgmine etapp, mille, käigus arvestatakse maksu- ja tolliameti andmebaasist eelmise aasta tulude kohta laekuva info alusel haigekassa poolt väljamakstava hüvitise suurus ning teostatakse ülekanne töötaja arvelduskontole. Ülekanne tehakse üldjuhul järgmisel tööpäeval pärast tööandja andmete lisamist.

Kuni 5% juhtudest kulub rohkem kui üks päev. Selle peamiseks põhjuseks on töötaja arvelduskonto andmete puudumine. Oma töövõimetuslehe menetlemise hetkeseisu saab iga inimene ka ise riigiportaalist www.eesti.ee kontrollida.

Kõik hüvitised kantakse ühele kontole

Kuivõrd enam ei tule esitada paberil töövõimetuslehte, kaob ära ka vajadus esitada igakordselt oma arvelduskonto andmeid. See tähendab seda, et hüvitis kantakse sellele pangakontole, mille inimene on haigekassale edastanud. Haigekassas on ravikindlustatud inimesel kasutusel vaid üks arvelduskonto, s.t kõik rahalised hüvitised (töövõimetushüvitised, hambaravihüvitised, ravimihüvitised jne) kantakse ühele ja samale – viimati esitatud kontole.

Oma kontoandmeid on võimalik kontrollida ja muuta riigiportaalis või täites haigekassa kodulehel vastava vormi ning edastades selle haigekassale, kas e-kirja teel (info@haigekassa.ee) digitaalselt allkirjastatuna või posti teel.

Kui on soov konto andmeid muuta või saada töövõimetushüvitis mõnele teisele arvelduskontole, tuleb seda teha enne, kui tööandja andmed haigekassale esitab.

Seetõttu on oluline, et haigekassal oleks olemas kõigi kindlustatute korrektne arvelduskonto number. Iga inimene saab oma arvelduskonto numbrit kontrollida riigiportaalis www.eesti.ee või helistades haigekassa infotelefonil 16363.

Loetumad