7.9 C
Kambja
Laupäev, 25.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivMetsaomaniku jaoks vajalikud tähtajad

Metsaomaniku jaoks vajalikud tähtajad

Metsa majandamine nõuab asjatundlikku suhtumist, arukat planeerimist ja palju tööd.

Paljudele küsimustele, mis seoses metsa majandamisega tekkida võivad, leiab omanik vastuse metsamajandamiskavast. Kui metsaomanik soovib teha oma metsas uuendus-, harvendus- või valikraiet ning temale kuuluval kinnisasjal on metsa rohkem kui viis hektarit, tuleb tellida metsa inventeerimine (inventeerimisandmed). Kui metsaomanik soovib, siis koostatakse koos metsa inventeerimisega ka metsamajandamiskava, mis on metsamajanduslike tööde planeerimisel suureks abiks.

Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise eest on võimalik taotleda toetust, kuid selleks peab metsaomanik kuuluma metsaühistusse. Täpsemat infot toetuse tähtaegade kohta saab metsaühistult.

Metsa uuendamise toetuse taotluste esitamise tähtpäev on 15. juuli 2015. Toetust saab küsida neljale tegevusele:

1) metsakultiveerimismaterjali soetamiseks;

2) maapinna ettevalmistamiseks;

3) metsaistutamistöödeks;

4) kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri hooldamiseks.

Igal erametsaomanikul on õigus metsakonsulendilt saada riigi poolt finantseeritud nõustamist kuni 15 tundi kalendriaastas. Metsaomanikul on võimalus pöörduda metsaühistusse, kus metsakonsulent leiab võimalusel metsaomanikule sobivad lahendused. Näiteks aitab tellida metsamajandamiskava, on abiks toetuste taotlemisel ning metsatööde organiseerimisel.

Metsamaaparandustööde toetuse taotluste esitamise tähtpäev on loodetavasti 2015. aasta II poolel. Toetuse andmise eesmärk on metsamaa veerežiimi ja metsamaale juurdepääsutingimuste ning metsa majandusliku kasutamise parandamine. Toetuse taotlemiseks tuleb metsaomanikul tellida maaparanduse uuendustööde kava.

Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetuse taotlemise tähtaeg on 30. juuni 2015.

2015. a alustatakse loodetavasti ka metsanduse valdkonnas Euroopa Liidu toetuste uue perioodi taotluste vastuvõttu. Praeguse informatsiooni järgi saab ka sel perioodil taotleda toetust hooldusraiete ning teiste metsakasvatuslike tööde tegemiseks (taotlusi planeeritakse vastu võtta juunis).

Natura 2000 toetuse taotlusi plaanitakse vastu võtta 2.-21. maini 2015. a. Toetus annab võimaluse osaliselt kompenseerida erametsaomanikule Natura 2000 metsaalade majandamisel saamatajäänud tulu. Taotluste vastuvõtmise täpsed tähtajad ja tingimused selguvad alles siis, kui määrused on kinnitatud.

Olgu ka nimetatud, et 1. jaanuaril 2015. a jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mis muudab füüsilistele isikutele makstavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel makstavad toetused tulumaksuga maksustavaks. PRIA peab kinni füüsiliste isikute toetustelt tulumaksu juba toetuste väljamaksmisel.

Soovin metsaomanikele head tahet omandi majandamisel ja vajalike tähtaegadega arvestamisel. Täpsemat informatsiooni ja nõu saab küsida ka Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜ-lt.

Kairi Kliimand Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜst

(info@kemo.ee; www.kemo.ee; tel. 513 2844)

Loetumad