-0.2 C
Kambja
Reede, 31.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivTihemetsa ametikooli 90. juubelikokkutulek

Tihemetsa ametikooli 90. juubelikokkutulek

Tihemetsa ametikooli 85. kokkutulek. Foto: Ants Kalam 

Tihemetsa ametikooli vilistlased, endised ja praegused õpetajad ning kooli töötajad kogunevad 4. juulil algusega kell 11 suurele 90. juubelikokkutulekule.

90 aastat ametiõpet Tihemetsas

Ametiõpe Tihemetsas (Voltvetis) sai alguse juba 1925.aastal. Sellest ajast kuni tänaseni on Tihemetsa lõpetanud 8802 erinevat ametimeest. Aastatel 1925-1959 lõpetas metsanduse eriala ligi 1300 õpilast, enamus tolleaegseid metsaametnikke omas kõrgelt hinnatud Tihemetsa haridust.

Kõige suurem on aastatel 1959-1995 Tihemetsas õppinud tehnik-mehaaniku diplomi saanud noorhärrade hulk, keda on rohkem kui 5000. Koos poistega õppisid ka tüdrukud, kelledest said tulevased raamatupidajad ja sekretär- asjaajajad. Need aastad olid Tihemetsa tehnikumi ajaloos kindlasti kõige suurejoonelisemad ja minulgi oli õnn õppida just sellel ajajärgul, lõpetades 1973.aastal 26.lennu. Ametiõpe Tihemetsas jätkub ka tänasel päeval, kus 1993. aastal taasavatud metsanduse eriala on tänaseks lõpetanud 203 ja aianduse eriala 69 õpilast.

Aeg möödub kiirelt, kauged ja kaunid mälestused kooliaastatest hakkavad kaduma aegade hämarusse. Meie nooruse ja kooliaja kõige kaunimad aastad möödusid Tihemetsas – olid ju need esimeste armumiste ja pettumiste aastad. See oli meie iseseisva elu algus, sest pidime toime tulema kaugel kodust, ilma vanemate igapäevase hoolitsuseta. Need kooliaastad vormisid poistest mehed ja tüdrukutest naised. Tihemetsa – see kõlas uhkelt ja meie olime oma kooli üle uhked! Tihemetsa tehnikumi märk, romb kraenurgal, oli meie tollase ühtsuse tähis. Tihemetsa poisse ja tüdrukuid tunti kõikjal, neist peeti lugu, sest nad olid oma ala spetsialistid.

Et neid kaugeid ja kauneid aegu meenutada, kutsub MTÜ Tihemetsa Vilistlane kõiki Tihemetsas õppinuid, endiseid ja praeguseid õpetajaid ning koolitöötajaid 4.juulil 2015 algusega kell 11:00 suurele 90.juubelikokkutulekule.

Nagu alati, peame aktuse spordihoones ja sammume sealt ühises rivis peahoone juurde, et kinnitada keha ühissupiga ja keerutada tantsu peaesineja Kolumbus Kris saatel.

Et pidu sujuks tõrgeteta, registreerige ennast kokkutulekule varakult! Osalustasu (kuni 24. juunini 15 eurot, 25. juuni kuni 3. juuli 18 eurot) saab kanda MTÜ Tihemetsa Vilistlane pangakontole EE041010220112114010.

Lisainfo kodulehel www.tihemetsa.ee, e-kirjaga vilistlane@tihemetsa.ee või telefonidel +372 5695 4275 (Kaire), +372 5341 4426 (Erna)

Ootame teid kõiki Tihemetsa hea tuju ja kaunite mälestustega!

Ants Kalam, Tihemetsa tehnikumi vilistlane aastast 1973.

Tihemetsa ametikool läbi aegade

See juhtus varsti peale Eesti Vabariigi sündi, kui 1925. aastal alustati vastloodud Voltveti Metsakoolis metsnike koolitamist. Põhjuseks suur puudus metsanduslikust kaadrist, nii algas metsandusliku hariduse andmine Eestis.

Voltveti metsakoolina 1925. aastal alustanud Tihemetsa tehnikum võib tagasi vaadata 90-aastasele arenguteele. Nende aastate jooksul on Tihemetsas koolitust saanud mitut masti metsamehed, tehnikahuvilised põllumehed, raamatupidajad ja sekretär-asjaajajad.

Nendesse aastatesse mahub koos korduvate reorganiseerimistega paremaid ja halvemaid aegu.

Kool on tegutsenud mitmete nimetuste all.

1925 – 1939 Voltveti Metsakool

1939 – 1944 Tihemetsa Metsatehnikum

1944 – 1959 Tihemetsa Metsatehniline Tehnikum

1959. aastal jätkus metsahariduse andmine Luual, kuhu viidi üle ka Tihemetsa Tehnikumi metsaosakonna varad. Samal ajal toodi Tihemetsa üle Vaeküla Põllumajandustehnikum ja metsaharidus asendus põllumajanduslikuga. Tehnikum jätkas tegutsemist uute nimetuste all:

1959 – 1961 Tihemetsa Põllu- ja Metsamajandustehnikum

1961 – 1968 Tihemetsa Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikum

1968 – 1993 Tihemetsa Sovhoostehnikum

1993 – 2003 Tihemetsa Põllumajandustehnikum

1993. aastal avati tehnikumis taas metsanduse eriala.

2003. aasta 11.veebruaril otsustas Haridus- ja Teadusministeerium koolide ühendamise ja 1. septembrist 2003 on Tihemetsas Pärnumaa Kutsehariduskeskuse üks osakond – tänase nimega Voltveti koolituskeskus.

Kui lugeda kokku kõigi koolide lõpetanute nimed, saab neid kokku üle 8800.

 

Loetumad