0.9 C
Kambja
Teisipäev, 28.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivUut teavet relvadega seotud toimingute teostamisest

Uut teavet relvadega seotud toimingute teostamisest

Relvadega seotud toiminguid teostab nüüd Tartu teenindus.

Alates 1. novembrist on laienenud politsei- ja piirivalveameti teeninduste pädevus. Lisaks isikut tõendavate dokumentide ja relvaseadusega seotud taotluste esitamisele on nüüd võimalik teenindustes teha ka relvaseaduses ettenähtud toiminguid. Novembrikuu algusest tuleb pöörduda teenindusse relva võõrandamisel, relva registreerimisel, relva või laskemoona üleandmisel. Varasemalt teostati nimetatud toiminguid relvalubade ametniku juures.

Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna Tartu teenindus (Tartu, Riia 132; avatud esmaspäevast reedeni kell 9-17) võtab vastu:

1. relvaloa (s.h paralleelrelvaloa) või relva soetamisloataotlusi;

2. kollektsioneerimisloa taotlusi;

3. Euroopa tulirelvapassi taotlusi;

4. lubade muutmise, vahetamise või pikendamise taotlusi;

5. relva ümbertegemise, laskekõlbmatuks muutmise, laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamise, lammutamise, hävitamise või võõrandamise (komisjoni müügi korras) taotlusi;

6. isikuid relva võõrandamise sooviga soetamisluba omavale isikule politseiasutuses teenindaja juuresolekul (vajalik relva ettenäitamine teeninduses);

7. isikuid soetatud relva registreerimiseks (vajalik relva ettenäitamine teeninduses);

8. relvi või laskemoona hoiule või hävitamisele andmiseks .

Relvaloa vahetamisel ei pea relva teenindusse ettenäitamiseks kaasa võtma. Relva olemasolu kontrollitakse relvaomanikuga kokkuleppelisel ajal relvahoiukohas.

Informatsiooni relvaloa taotlemise kohta leiab kodulehelt www.politsei.ee

Küsimuste korral võib pöörduda prefektuuri lubadeametnike poole.

 

Loetumad