Kuldne sügis Aarikel

1336

Aeg aina kaob ja kaob… Alles see oli kui Kodijärve Kodu elanikud käisid augustikuu viimasel päeval meile meeleolukat kontserti andmas. Neil olid selged nii laulud kui ka tantsud. Rõõm oli vaadata, kuulata nende meeliliigutavaid etteasteid. Meie klientide näod särasid ja mõnigi laulis tuttavaid laulusõnu kaasa.

Aitäh toreda ettevõtmise eest juhendajatele ja särasilmsetele esinejatele. Septembri viimasel kolmapäeval kogunesid Aarike hooldekeskuse töötajad planeeritud tuleohutuse koolitusele ja evakuatsiooniõppusele. Vaadati õpetlikke videoid, kuulati tähelepanelikult lektor Andreas Pertelsoni. Igaüks sai tulekustutiga tuld taltsutada, sekkumist vajas lavastatud tulekahjuoht ning toimus evakuatsiooniõppus. Kõik töötajad olid eelnevalt läbi lugenud ja meelde tuletanud tulekahju korral hooldekeskuses tegutsemise juhised ja plaani. Täname koolitusfirma Juunika inimesi, kes aitasid antud koolituse ette valmistada ja läbi viia.

Järgmisel päeval oli hooldekeskuses jumalateenistus. Teenis Kambja koguduse õpetaja Andrus Mõttus, kes palus meie kõigi, sealhulgas ka kogu Kambja valla edaspidise edumeelse käekäigu ja elanike tervise ning valla juhtkonna vastupidamise ja edu eest, ja et Aarikel oleks eakatel ikka turvaline elu edasi.

Rahvusvahelisel eakate päeval pakuti hooldekeskuses torti ja sooviti südamesoojust, üksteisemõistmist ja austust enda, kaaselanike ja nende vastu, kes pakuvad meile turvatunnet, hoolivad ja hoolitsevad, et igapäevaelus väärikalt toime tulla. Oma tervituse „Me kõik jääme vanaks!“ saatis eakatele ka Tartu maavanem Reno Laidre.

3. oktoobril toimus Aarike hooldekeskuses meeldiv kohtumine Kambja vallavanema Ivar Tedrema ja päästekorraldaja Jüri Toomistega, kes jagasid informatsiooni Kambja ja Ülenurme valla saatusest ja staatusest. Kuulajaskond oli huvitatud nii bussiringidest, erinevate sotsiaaltoetuste maksmistest kui ka lähenevatest volikogude valimistest.

Oktoobri esimesel laupäeval oli Aarikel tegus talgupäev, mille korraldas lõviklubide rahvusvahelise heateopäeva puhul MTÜ LC Tartu Tamme eesotsas president Jan Aasaga. Koos Tartu Kristliku Noortekodu kasvandikega tehti heakorratöid peamaja juures oleva pargi korrastamisel ja aastaid tagasi ühiselt rajatud tammikus. Talgupäeval osalesid ka hooldekeskuse töötajad Helen Rähni, Margus Elmet ja Urve Kähr, kel oli tööst vaba päev. Tööpäev lõpetati seljankasupi söömise ja koogi maitsmisega.

Aarike hooldekeskuse tänuavaldus anti üle nii LC Tartu Tamme klubile kui ka Tartu Kristlikule Noortekodule. Tänu kauastele sõpradele on ikka vähemalt kaks korda aastas ühiselt töötalguid korraldatud ning teisel advendil küünal süüdatud. Seda kõike ikka selleks, et hooldekeskuse klientidele turvatunnet ja ilusat keskkonda luua ning põlvkondadevahelist koostööd jätkata. Aitäh organiseerijatele ja tegijatele.

Kuldset sügist kõigile soovides

Elle Ott

Kino maale
EelmineVäärikate tervise- ja ohutuspäev peetakse Nõos
JärgmineSügis kattis kultuurikeskuses rikkaliku laua