Aastat alustati Aarike hooldekeskuses sisutihedalt

672

TEADMISED AITAVAD EDASI: Õppejõud Marju Koort Aarike hooldekeskuse töötajaid koolitamas.
Foto: Elle Ott

Paar päeva pärast sõbrapäeva ootas Aarike hooldekeskuse pere külla oma kauaaegseid sõpru Kammeri koolist.

Kliendid olid varakult kohad sisse võtnud peahoone puhkenurgas. Ei läinud kaua aega, kui söögisaal täitus laste kilgetest ning siginast-saginast.

„Laob lumetähti talvetuul ja aasta algas naerusuul. Tal õnne kaasas õuetäis ja rõõmu, tervist põuetäis.“ – nende kaunite sõnadega juhatati sisse kontsert, mis oli pühendatud nii sõbrapäevale kui Eesti Vabariigi sünnipäevale.

Laulude ja luuletuste vahele mahtus lugu sellest, kuidas vares lõunamaal käis. Tulemata ei jäänud ka tants „Kaera-Jaan“.

Kontsert oli tore.

Üksteist peeti meeles ise valmistatud südamekeste ja maiustustega.

Tänusõnad lastele ja nende õpetajatele Nelele, Tiiule ning Helele, kelleta ei möödu ükski külaskäik Aarikele.

Aarike hooldekeskuse töötajate sisekoolituse teemal „Tööstress ja ajajuhtimine“ viis läbi õppejõud Marju Koort (Juunika Koolitus OÜ).

Õppepäev oli sisutihe ja meeleolukas. Sõna said kõik, sest käsitleti huvitavaid igapäevateemasid – mis on tööstress?, kas stress on sulle ohtlik?, stressi tagajärjed, enesehinnangu tõstmine ja positiivne mõtlemine jne. Kõigil oli võimalus kaasa mõelda ja oma arvamust avaldada erinevaid ülesandeid täites. Üks neist oli isiklike stressiallikate määratlemine, mis tekitas suurt elevust. Ette olid antud tähised – kas kriips, laineline joon, täpp, kaar jne – ning igaüks pidi seda edasi arendama ja rääkima, mida tema selles näeb. Saime palju huvitavat teada endast, suhtumisest peresse, töösse, unistustesse.

Õppepäeva lõpus sooviti taoliste sisekoolituste jätkamist.

2017. aasta on alanud Aarike hooldekeskuse perele sisutihedalt. Edu kõigile!

Elle Ott

Kino maale
EelmineEakad sünnipäevalapsed ja juubilarid Kambja vallas
JärgmineVastsündinud vallakodanikud