Muudatused jäätmemajanduses

1022

Alates teisipäevast saavad Kambja valla elanikud jäätmeid viia Tartu linna jäätmejaama aadressil Turu 49.

Jäätmejaamas võetakse elanikelt tasuta vastu järgmisi jäätmeid:

  • vanapaber ja papp;
  • metall;
  • pakendijäätmed;
  • komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed;
  • suurjäätmed (vana mööbel);
  • kodumajapidamistest pärinevad ohtlikud jäätmed;
  • taaskasutatavad plastjäätmed;
  • töötlemata puit.

Suuremõõtmelisi ehitusjäätmeid (aknaraamid, kraanikausid, WC-potid jms), klaasi, tekstiili, mittekomplektseid elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, eterniiti, biolagunevaid aiajäätmeid ning bioloogiliselt mittelagunevaid aia-ja haljastusjäätmeid võetakse vastu tasu eest.

MTÜ Tartumaa Jäätmearendus ja Kambja vallavalitsuse vahel sõlmitud leping kehtib järgmise aasta lõpuni.

Korraldatud jäätmevedu laienes vanapaberile ja suurjäätmetele

Oktoobrist jätkas segaolmejäätmete vedu AS Ragn Sells, kes lisaks veab nüüd ära ka vanapaberit ja suurjäätmeid.

Suurjäätmete äravedu toimub iga kuu teisel teisipäeval. Vajadusel võib muuta suurjäätmete äraveo nädalapäeva kooskõlastatult vallavalitsusega.

Suurjäätmete äraveo tellimus tuleb esitada AS-i Ragn Sells klienditeenindusele hiljemalt kaks päeva enne äravedu, edastades info jäätmete koguse kohta. Suurjäätmeid kinnistult võib korraga ära anda mitte rohkem kui 2 m³. Juhul, kui suurjäätmeid on rohkem, paigaldab AS Ragns Sels jäätmevaldaja soovil kinnistule suurjäätmete mahuti 7 tööpäeva jooksul, mille transpordi ja laenutuse eest tasub jäätmevaldaja.

Suurjäätmeteks loetakse tavajäätmeid, mis ei mahu konteinerisse, nt lauad, toolid, kardinapuud, vaibad jms. Suurjäätmed ei ole ehitusjäätmed(nt uksed, aknad, kraanikausid, viimistlusmaterjalid jms), elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (nt pesumasinad, telerid, elektripliidid jms) ning probleemtooted (nt autoromud või nende osad, vanarehvid). Suurjäätmeid saab viia ka jäätmejaama.

Kambja valla jäätmevaldajatel on õigus liituda paberi- ja kartongi kogumissüsteemiga -minimaalne vanapaberi kogumise konteiner on mahuga 600 liitrit. Äravedu on tasuta, konteineri rent tasuline. Lisaks saab kasutada avalikke konteinereid.

AVALIKE PABERI- JA KARTONGI KONTEINERITE ASUKOHAD

Asukoha kirjeldus Paber ja kartong
Konteineri maht, m3 Tühjendus-sagedus
Vana-Kuuste küla Kuuste kool (KP) 2,5 1 kord kuus

Lalli küla

Rebase kauplus (KP)

2,5 1 kord kuus
Suure-Kambja küla, S-Kambja bussipeatus (KP) 2,5 1 kord kuus
Virulase küla, Aarike HK (KP) 2,5 1 kord kuus
Suure-Kambja küla, Ojavere kinnistu tee ääres(KP) 2,5 1 kord kvartalis
Raanitsa (KP) 2,5 1 kord kvartalis
Koidu bussipeatus Pangodis (Pangodi -Vissi mnt algus)(KP) 2,5 1 kord kuus
Kammeri (KP) 2,5 1 kord kuus
Kambja Konsum Kesk 2a (Pargi tn algus) (KP) 2,5 1 kord kuus
Männi 9/13 (elurajoon) (KP) 2,5 1 kord kuus
Kambja, Männi 15 (elurajoon) (KP) 2,5 1 kord kuus
Kambja, Männi 11/17 2,5 1 kord kuus
Kambja, Kase 2 (elurajoon) (KP) 2,5 1 kord kuus
Kambja kool Kesk 12 2,5 1 kord kuus

(KP) -kogumispunkt

Vanapaberit võetakse Kambja valla elanikelt vastu ka Tartu jäätmejaamas ning kokkuostuga tegeleb OÜ Eesti Metall, kes küll raamatuid vastu ei võta.

Kino maale
EelmineOstja ärandas sõiduki
JärgmineVallavolikogu juhid valitud