Eriolukord mõjutab ka meie valla elu

1128

Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega on vallavalitsuses vastu võetud mitmeid sellekohaseid otsuseid. Toome siinkohal lugejateni kokkuvõtte 16. märtsiks, lehe trükkikotta mineku päevaks vastu võetud vallavalitsuse otsustest vallasisesteks ümberkorraldusteks.

Ajalehe ilmumise ajaks võib olla info muutunud. Jooksev info on olemas valla kodulehel aadressil kambja.ee.

On väga oluline, et inimesed peaksid kinni reeglitest ja hoiaks end ning kaaskodanikke. Soovime mõistvat suhtumist, sest on ju eriolukord!

Kambja vallavalitsus otsustas 16. märtsil sulgeda nii vallavalitsuse Ülenurmel kui ka teenuskeskuse Kambjas, samuti valla raamatukogud. Lasteaiad jäävad avatuks.

KOOLID, HUVIKOOLID

Kambja vallavalitsuse korraldusega

  • 16. märtsist alates on peatatud kõikides Kambja valla koolides tavapärane õppetöö ning on üle mindud distantsõppele
  • peatatud kõikides huvikoolides tavapärane huvihariduse andmine, samuti huviringide ning spordiringide tegevus

Noorte-, pere- ja päevakeskused, kultuurimajad, spordihooned, raamatukogud, huvi- ja spordiringid

  • suletud Kambja vallas tegutsevad noortekeskused ning päevakeskused
  • suletud kultuurimajad ja spordihooned ja peatatud ringide tegevus (sh täiskasvanute huvi- ja sporditegevus)
  • suletud valla raamatukogud külastajatele

VALLAVALITSUS JA TEENUSKESKUS

Külastajatele on suletud Kambja vallavalitsus ning vallavalitsuse teenuskeskus. Vallavalitsus tagab hädavajalike teenuste osutamise.

Ametnikega on võimalik suhelda e-kirja või telefoni teel. Olenemata olukorrast jätkatakse oma igapäevast tööd ning püütakse olla inimestele igati abiks.

Vallavalitsusele on võimalik esitada avaldusi ja taotlusi valla üldmeilile vald@kambja.ee. Vallamajas toimub ainult sünni registreerimine, mis tuleb eelnevalt kokku leppida vallasekretär Marina Lehismetsaga telefonil 5688 5812.

Sotsiaaltöö korraldusest

Kuigi klientide vastuvõtt on Kambja vallavalitsuses peatatud, töötavad vallavalitsuse sotsiaaltöötajad võimalikult tavapärasel viisil. Kõik vallavalitsuse sotsiaaltöötajad on telefoni teel ja e-posti teel kättesaadavad.

Sotsiaaltöötajate kontaktid

Sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamm

tel 750 2604, 5627 7072; e-post rahel.tamm@ylenurme.ee

Sotsiaaltöö spetsialist Marge Maidla

tel 750 2612, 5691 1999; e-post marge.maidla@ylenurme.ee

Sotsiaaltöö spetsialist Meriliis Kuuslap

tel 741 6205, 502 5840; e-post meriliis.kuuslap@kambja.ee

Lastekaitsespetsialist Lena Komkova

tel 5911 9068; e-post lena.komkova@kambja.ee,.

Lastekaitsespetsialist Aare Laak

tel 750 2612, 5696 5611; e-post aare.laak@kambja.ee

Toetuse taotlused edastage valla kodulehe kaudu elektroonselt, e-posti teel või jättes paberkandjal vallavalitsuse või Kambja teenuskeskuse postkasti.

Väljaspool tööaega kiiretes küsimustes võtke ühendust sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tammega telefonil 5627 7072.

Haridusnõunik Maia Uibo

tel 750 2616, e-post maia.uibo@kambja.ee

KAMBJA VALLA LASTEAEDADES JÄTKUB TÖÖ

Võimalusel tuleks lapsed koju jätta. Lasteaedadele on antud soovitus moodustada väiksemad rühmad – kuni 10 last rühmas.

Haigeid lapsi lasteaeda ei võeta!

Kui valla hallatavas lasteasutuses käiv laps või tema pereliikmed, kellega tal on igapäevane kokkupuude, on viimase 14 päeva jooksul saabunud või saabuvad välisriikidest, suunatakse laps koju ja ei lubata teda lasteasutusse 14 päeva jooksul välisriigist naasmise päevast arvestades.

Ajutiselt võetakse vastu valla lapsi lastehoidudest juhul, kui lastehoid on oma tegevuse peatanud.

AVALIKUD ÜRITUSED, KOGUNEMISED

Spordivõistluste, kultuuriürituste ja muude avalike kogunemiste ja ürituste korraldamine ja pidamine on keelatud.

Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtidele on antud korraldus lähtuda töö korraldamisel terviseameti antud juhistest ning vallavanema korraldustest. Võimalusel korraldada töötajatele kodukontoris töötamine. Välisreisilt saabunutel on kohustus jääda kaheks nädalaks koju.

Vallavalitsus soovitab kõigil püsida kodus, jälgida oma tervist ning konsulteerida vajadusel perearstiga või helistada perearstinõuandeliinil 1220. Võimalik on helistada ka üleriigilisele kriisitelefonile 1247, mis nõustab koroonaviirusega seotud teemadel.

Palume jälgida ja järgida usaldusväärsete allikate infot:

Jooksev info kättesaadav vallaveebis aadressil kambja.ee Kambja vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töö korraldamine eriolukorras.

VALD OOTAB TEAVET

ABIVAJAVATE INIMESTE KOHTA

Kambja Vallavalitsus palub jälgida oma naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel kriisiolukorras lähedaste abile toetuda. Samuti palutakse hoida kontakti telefoni teel oma üksi elavate eakate sugulaste ja tuttavatega, et saada ülevaade nende olukorrast.

Vallavalitsus on valmis pakkuma abivajajatele suuremas mahus tuge sotsiaalteenuste, seda eelkõige koduteenuste näol.

Abi saamiseks pöörduda sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamme poole telefoninumbril 5627 7072 või e-posti aadressil rahel.tamm@ylenurme.ee.

Esmaspäevast, 16. märtsist on avatud üleriigiline kriisitelefon 1247, mis nõustab koroonaviirusega seotud teemadel.

Vallaleht jõuab postkastidesse kas esmapäeval või neljapäeval

Omniva annab teada.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korraldusest nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ teavitame, et koroonaviiruse tõkestusmeetmena muudame praegust kandemudelit. Seoses üleriigilise kriisiolukorraga anname teada, et kuni eriolukorra lõppemiseni on reklaami esimesed kandepäevad esmaspäev ja neljapäev. Reklaami viime välja kahe tööpäeva jooksul. Nii saame vähendada postikullerite võimalikke kokkupuuteid klientidega.

Kui reklaammaterjalid saabuvad meile 2 tööpäeva enne kandepäeva, siis toimub kanne ülaltoodud nädalapäevadel.

Kui reklaammaterjalid saabuvad kandekeskusse vähem kui 2 tööpäeva enne eelpoolnimetatud kandepäevi, siis nihkub kanne järgmisele kandepäevale.

Eesti Post otsustas postipunkte siiski mitte sulgeda

Eesti Post osutab eriolukorra ajal postiteenust postkontorites, postipunktides ning iseteeninduskanalites; ajaleht ja kiri jõuavad postkastidesse nagu ikka.

Kino maale
EelmineEesti parim noor raamatukoguhoidja töötab Kammeri koolis
JärgmineTänavune Tartumaa Kuldne Tammeoks leidis tee Ülenurme