Vallavalitsus alustab 18. maist etteregistreerimisel kodanike vastuvõttu

647

Kambja vallavalitsus alustab 18. maist etteregistreerimisel kodanike vastuvõttu. Vastuvõtule soovijal tuleb ametnikuga kohtumiseks leppida eelnevalt kokku aeg.

Vallavalitsuses Ülenurmel ja teenuskeskuses Kambjas võetakse kodanikke alates 18. maist vastu etteregistreerimise teel, mis tähendab, et kui inimene soovib ametnikuga kohtuda, tuleb selleks eraldi kokku leppida aeg telefoni või e-kirja teel.

Jätkuvalt on asjaajamiseks soovitatav kasutada eelkõige e-teenuseid, nõu küsimiseks helistada või saata ametnikule e-kiri.

Etteregistreerimine on vajalik ka selleks, et majas oleks võimalik järgida korrektselt 2+2 reeglit ning et vältida juhuslikke kogunemisi ja järjekordi.

Et üheaegselt ei satuks majja palju inimesi, on määratud vastuvõtupäevad osakondade vahel:

  • emaspäev –sotsiaalosakond;
  • teisipäev – haldusosakond ja arendusosakond;
  • kolmapäev – maa- ja ehitusosakond;
  • neljapäev – kantselei;

Vastuvõtule tulles tuleb silmas pidada 2+2 reeglit, kasutada vajadusel isikukaitsevahendeid ning pöörata suurt tähelepanu hügieeninõuete täitmisele

Vallavalitsus paneb kõikidele pöördujatele südamele, et kohtumistele ei tuldaks haigena.

Klientide ja ametnike turvalisuse tagamiseks tuleb kohtumisele tulles desinfitseerida fuajees käed, misjärel juhatatakse klient edasi õigesse ruumi. Tööpind ja muu vajalik desinfitseeritakse pärast iga kliendiga kohtumist.

Ametnikuga aja kokku leppimiseks palume helistada otse ametnikule või saata talle e-kiri. Ametnike kontaktid leiate valla veebilehelt.

Vallavalitsuse hallatavad asutused jätkavad oma tööd vastavalt Vabariigi Valitsuse ja muude valdkondlikele juhenditele. Juhistest lähtuvalt korraldab iga asutus iseseisvalt asutusesisese töökorralduse.


https://www.kambja.ee/et/teated/-/asset_publisher/D05VX7a38P3p/content/id/27669176

Kino maale
EelmineKonkurss finantsjuhi ametikoha täitmiseks
JärgmineEriolukord on lõppenud