Pindalatoetuste taotlemine algab e-PRIA vahendusel 2. mail

920

Tehke volitused juba varakult!

Kui taotluse esitab e-PRIAs taotleja esindaja, on oluline, et talle on antud volitus. Kuna e-taotlusvoor on algamas juba vähem kui kuu aja pärast, siis on praegu õige aeg anda vajalikud volitused isikule (sugulane, sõber jne), keda enda pindalatoetuste taotlust esitama volitate. Eriolukorra tingimustes võib volituste andmine võtta arvatust kauem aega (post liigub aeglasemalt, teenindusbürood on kinni jne), mistõttu soovitame hakata sellega tegelema koheselt. Volituse saab vormistada e-PRIAs või soovituslikul vormil, mis on kättesaadav veebilehel www.pria.ee (Valida menüüs ⇒ Registrid Kliendiregister Esindusõigused ja volitused).

Erakorralisest seisukorrast tingituna, saab erandina (juhul kui ei ole võimalik volitusi anda PRIA iseteeninduskeskkonnas, digitaalselt allkirjastatult või paberil) volitusi pindalatoetuste taotluste esitamiseks anda ka telefoni teel. Selleks palume helistada registrite osakonna infotelefonile 731 2311.

Kiirustage põllumassiivide piiridega seotud avalduste esitamisega!

Tuletame maakasutajatele meelde, et neil, kel on plaanis sel aastal uusi maid kasutusse võtta ja sinna pindalapõhiseid toetusi taotleda, tuleks sellest PRIAle võimalikult varakult teada anda. Uutest maadest ja olemasolevate põllumassiivide ning säilitatavate maastikuelementide piiride muudatustest saab PRIAt kõige mugavamalt teavitada värskelt valminud e-PRIA teenuse „Põllumassiivide muudatused“ (leitav e-PRIA ⇒ Valdused ⇒ Põllumassiivide muudatused) kaudu. Uues teenuses on tänu tehnoloogilistele võimalustele kaart suurem ja joonistamine lihtsam. Lisandunud on võimalus vaadata endaga seotud põllumassiivide registri seisu ühtses nimekirjas, kus on kõik viimase taotlusaasta taotlusel olnud ja hiljem registrisse lisatud põllumassiivid koos.

Kui avaldus on varakult esitatud, siis on jõutud selle kohta põllumassiivi piiri muudatus ära teha ja taotlejal on selle abil taotlemisel kergem oma põlde joonistada. Samuti annab e-PRIA sel juhul taotlemisel rohkem hoiatusi vigade vältimiseks. Taotleja vastutab küll täielikult pindalatoetuste taotlusele märgitud pindala õigsuse eest, kuid varajane teavitamine põllumassiivide piiride muutustest vähendab märgatavalt võimalust hiljem pinnaerinevuse eest toetussumma vähendust saada.

Toetused ja muudatused 2020

Tänavu saab 2.-21. maini ning seejärel hilinenult 22. maist 15. juunini taotleda samasuguseid pindalatoetusi, maaelu arengukava loomatoetusi ja üleminekutoetusi nagu eelmisel aastal. Põhjalik info tingimuste kohta on koostamisel ja ilmub aprillikuu jooksul veebilehel www.pria.ee (Toetused ⇒ Põllud ja metsandus). Tänavu tuleb aga arvestada oluliste muudatustega:

 • Pindalatoetuste taotlusel täpsustatakse haljassööda kasutusotstarvet, mille tulemusena on võimalik täpsustada, kas haljalt koristatavaid taimi kasutatakse haljasmassi saamiseks, k.a taastuvenergia tootmiseks (HM) või rohumaana loomade karjatamiseks (KAR).
 • 2019. a taotluste andmete alusel vähenes Eesti riigi tasandilpüsirohumaa suhtarv võrreldes 2015. a kehtestatud võrdlussuhtarvuga alla 5% (täpsemalt 4,92%), millega loetakse 2020. a püsirohumaa suhtarv riigi tasandil säilitatuks. Seega kehtib 2020. a püsirohumaade säilitamine tavapärase kohustusena ehk püsirohumaad on vaja säilitada, kuid selle ülesharimine ei too kaasa „rohestamise“ toetuse vähendamist. Kuna 2019. a oli suhtarvu vähenemine lubatud piirile väga lähedal, siis püsirohumaade edasine ülesharimine võib väga suure tõenäosusega tuua kaasa tagasirajamise kohustuse 2021. aastaks. Seega soovitame püsirohumaid mitte üles harida. 2019. a sügisel ülesharitud püsirohumaa, kuhu on külvatud talivili, toob kaasa 2020. a rohestamise toetuse vähendamise, kuna maa hariti üles ajal, mil kehtis täielik ülesharimise keeld.
 • Taotlejad, kelle kasutuses on maad, millele kehtib 2016. ja 2018. a lõpul määratud ning eelnevatel aastatel täitmata jäänud püsirohumaatagasirajamise kohustus, peavad rajama püsirohumaa määratud ulatuses tagasi. Sellise kohustuse saanu peab tagasirajatavaid püsirohumaid näitama hiljemalt 15. juuniks 2020 a oma pindalatoetuste taotlusel märkega TAR. Aastail 2017-2019 tagasirajatud püsirohumaa (TAR) kasutusotstarvet ei tohi muuta.
 • Käesoleval aastal ei saada PRIA individuaalseid teavitusi taotlejatele, kui püsirohumaa suhtarv on riigi tasemel võrdlussuhtarvuga võrreldes vähenenud üle 4%. Vastavasisuline teave avaldatakse PRIA kodulehel ning PRIA infokirjas.
 • KSM ja MAH taotlejad, kes kasutasid 2019. a kehtestatud erandit rohumaadele toetuse taotlemisel, peavad hiljemalt 15.06.2020. a nendel põldudel kasvatama KSM ja MAH määruses toodud muud kultuuri kui heintaimed.
 • Lisandub võimalus saada LHT toetust suuremal pinnal peetavate sigade põhitegevuse nõuete täitmise eest.
 • OTL toetust saab taotleda kihnu maalamba pidamise eest.
 • Eesti vuttidele makstavat toetuse määra on tõstetud neljalt eurolt kuuele eurole.
 • PLK toetust saab taotleda taastamisest tulnud puisniidu karjatamise eest.
 • Uusi 5-aastaseid kohustusi saab 2020. a alustada ainult PLK ja OTL toetuse puhul.
 • Asendada saab ainult MULD ja MAH kohustust PLK kohustusega.
 • KSA kohustust saab suurenda kuni 15% ja MULD kohustust saab suurendada kuni 20% esimese kohustuseaasta kohustusealuse maa pindalast. MAH kohustust saavad suurendada kuni 15% ainult MAH taotlejad, kes on saanud 2018. või 2019. a alustava noore põllumajandustootja toetust.
 • Kui KSM kohustus võetakse üle pärast neljandat kohustuseaastat ja kohustuse ülevõtjal ei olnud varem kohustust, siis ei nõuta enam täiendkoolitusel osalemist.
 • Kui MAH kohustus võetakse üle pärast neljandat kohustuseaastat ja kohustuse ülevõtjal ei olnud varem kohustust, ei nõuta algkoolitusel, täienduskoolitusel ega õppepäeval osalemist.
 • Taotlejad, kelle MAK toetuse 5-aastane kohustus lõppes 31.12.2019. a, saavad oma lõppenud kohustust aasta võrra pikendada.

Selleks, et olla kursis muudatustega, mis tulenevad riigis kehtestatud eriolukorrast, palume jälgida jooksvalt infot PRIA kodulehel www.pria.ee või helistada meie pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679. Iga toetuse täpsed tingimused on kirjas vastava meetme määruses, PRIA veebilehele koostame kõigi toetuste kohta kokkuvõtlikud tutvustused ning põhjalikud juhendid „Abiks taotlejale“. Samuti palume kindlasti tutvuda nõuetele vastavuse reeglitega, mis on kohustuslikud kõigile peale üleminekutoetuste taotlejate ja väikepõllumajandustootja kavaga liitunute.

Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679 või pöörduda maaelu edendamise sihtasutuse nõuandeteenistuse poole. Täpsemat infot leiab nende kodulehelt aadressil www.pikk.ee/teenused-ja-tooted/e-pria-kasutamise-juhendamine-2020-a/.

Kino maale
EelmineMüügi- ja teenindussaalides tuleb jälgida inimeste arvu ja need tuleb varustada desovahenditega
JärgmineTunnustusauhind „Lastega ja lastele“ kutsub märkama ning nominente esitama