12.9 C
Kambja
Pühapäev, 14.08.2022
Sildid Toetused

Silt: toetused

Loomakasvatustoetuste taotlemiseks tuleb kasutada e-PRIAt

2. märtsil alustab PRIA loomakasvatuse otsetoetuse ja üleminekutoetuste taotluste vastuvõttu. Suurim muudatus varasemaga võrreldes on see, et taotlusi saab esitada ainult e-PRIA vahendusel. e-PRIAsse saab...

Hüvitis looduskaitseliste piirangutega metsamaa omanikele

Metsaomanikud saavad kuni 22. aprillini küsida Erametsakeskusest hüvitist looduskaitseliste piirangute eest. Hüvitise määr on sihtkaitsevööndis 110 eurot metsamaa hektari kohta aastas, Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja...

Aeg on valmistuda pindalatoetuste taotlemiseks

PRIA pakub toetustest huvitatud taotlejaile võimalust põldude ja poollooduslike koosluste (PLK) alade piirid aegsasti elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA valmis joonistada. Toetuste taotlemine algab e-PRIA vahendusel...

Noored põllumehed saavad kuni 40 000 € toetust

PRIAs algab põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste vastuvõtt. Maksimaalne toetussumma on kuni 40 000 € ühe taotleja kohta. Neljas taotlusvoor toimub 28.8...

Ranitsatoetus 1. klassi õpilastele

2019. aastal toetab Kambja vald oma 1. klassi astuvaid lapsi 70 euroga. Ranitsatoetus on Kambja valla eelarvest üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale...

Euroopa Liidu toetuste teemaline noorte videokonkurss

Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK), strateegia „Eesti 2035“ ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ühine videokonkurssi eesmärk ärgitada noori mõtlema Eesti tulevikuvisioonist. Uuel Euroopa Liidu eelarveperioodil 2021-2027...

Tule taotle oma ägedale ideele toetust!

LEADER-meetme rahastus noortelt noortele, kus taotlejaks saab olla noor vanuses 12-26 aastat ja projektitoetust antakse maksimaalselt 1000 EUR ning minimaalselt 200 EUR. Noorte väikeprojekte saab...

Kohaliku omaalgatuse programm

Tartumaa omavalitsuste liit annab teada, et kohaliku omaalgatuse programmi taotlusi võetakse vastu kuni 1. oktoobrini kell 16.30. Taotlusi saab esitada kogukonna arengu ning elukeskkonna...

SPOKU Tartu linnas huviringides osalejate tarvis

Alates 2019. aasta sügisest võtab vald kasutusele programmi SPOKU. See on taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteem kohalikule omavalitsusele ning iseteeninduskeskkond elanikule. Meie vallast käib Tartu...

Huvihariduse ja -tegevuse toetamise taotlusvoor

Kambja vallavalitsus kuulutas välja huvihariduse ja -tegevuse toetamise taotlusvooru teenusepakkujatele 2020. a I poolaastaks. Eraisikud saavad toetuse taotlusi esitada aastaringselt. Taotlus tuleb esitada hiljemalt...