-0.4 C
Kambja
Esmaspäev, 24.01.2022
Sildid Toetused

Silt: toetused

Veebruarist saab taotleda toetust elutingimuste parandamiseks hajaasustuses

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor avatakse 1. veebruaril ning taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui...

MTÜ-de toetust saab taotleda 15. oktoobrini

Kuni porikuu 15. päevani saavad Kambja vallas või valla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühendused taotleda valla eelarvest toetust kultuuri-, hariduse-, spordi-, noorsootöö, sotsiaaltöö, turvalisuse, külaelu,...

Saab esitada taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide rahastamiseks

Sihtasutus Eesti rahvuskultuuri fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2022. aastal. Sihtasutus Eesti rahvuskultuuri fond toetab: üksikisikuid stipendiumidega õppe-...

Kogukonnad saavad taas kohalikeks algatusteks raha taotleda

1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on 4000...

Avatud on ranitsatoetuse taotlusvoor

Kambja vald toetab oma 1. klassi astuvaid lapsi 70 euroga. Ranitsatoetus on Kambja valla eelarvest üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale...

Külaplatsid elama!

Aitäh teile, head Katrin Tagel, Jaanika Skiller, Mariliis Tasuja ja Kristjan Timmusk Õssu külast, et olete olnud aktiivsed kogukonna eestvedajad! Hea elukeskkonna loomine algab eelkõige...

Järgmine noortefondi taotlusvoor avatakse juba 4. juunil.

Noortefond toetab Tartumaa noorte isiklikku arengut, ettevõtlikkust ning rikastab nende elukeskkonda. Projektitoetust antakse maksimaalselt 1000 eurot projekti kohta. Taotlusvoorud toimuvad LEADER ühisprojekti “Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud...

Avanesid COVID-19 piirangutest mõjutatud jaekaubanduse ja turismisektori ettevõtete toetuse taotlemised

EAS avas toetusmeetme „Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega“ toetuse taotlemise. Toetusmeetme eesmärk on toetada raskustesse sattunud ettevõtjaid kriisist kiiremaks väljumiseks piirangute leevenemisel...

Neljapäevast ja reedest avanevad uued kriisiabi voorud kultuurile ja spordile

21. mail avaneb taotlusvoor era- ja kohalike omavalitsuste kultuurikorraldajatele nende teenuse, toote, äriportsessi või -mudeli ümberkorraldamiseks. Juba 20. maist saavad riigi kultuuri- ja spordiasutused...

17. maini saab PRIAst taotleda toetust mesilasperede pidamiseks

Alates homsest, 1. maist saab taas taotleda mesilaspere toetust. Taotlusi võetakse e-PRIA kaudu vastu kuni 17. maini. Mesilaspere toetus aitab suurendada bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduskultuuride saagikust ning...