0.9 C
Kambja
Pühapäev, 02.04.2023
Sildid Toetused

Silt: toetused

LEADER-meetme taotlusvoor

Alates 20. septembrist on avatud Tartumaa arendusseltsi 2022. aasta teine LEADER-meetme taotlusvoor. Projektitaotlusi saab esitada kuni 20. oktoobrini.  Avatud on järgmised meetmed: Väiketootmise ja teenuste...

Kogukonnad saavad taas kohalikeks algatusteks raha taotleda

Sügisvooru taotlusi saab esitada 01. september kuni 03. oktoober kell 16.30. Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks...

Avatakse looduskaitse, ringmajanduse ja kaasrahastuse taotlusvoorud

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) avas taotlusvoorud siseriiklikust keskkonnaprogrammist, kust saab toetust küsida ringmajanduse, looduskaitse ja kaasrahastuse programmi kindlatele tegevustele. Taotluste esitamise tähtaeg on 30. september kell...

Ettevõtjad saavad toetust väga suure läbilaskevõimega sidevõrgule juurdepääsu rajamiseks

Taastekavast rahastatava lairiba ehk viimase miili interneti püsiühenduste väljaehitamiseks loodud toetusmeede on avatud kuni 26. september. Abikõlblik sihtpiirkond Toetatavate tegevuste abikõlblik sihtpiirkond moodustub aadressiobjektidest, kus puudub...

KredEx avab lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru

Taotlusvoor on avatud 25. aprillist kuni 6. juunini. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes moodustavad ühise leibkonna....

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi taotlusi saab esitada kuni 1. aprillini kell 16.30. Taotlusi saab esitada kogukonna arengu meetmesse ning investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse. Programmi eesmärk...

Veebruarist saab taotleda toetust elutingimuste parandamiseks hajaasustuses

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor avatakse 1. veebruaril ning taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui...

MTÜ-de toetust saab taotleda 15. oktoobrini

Kuni porikuu 15. päevani saavad Kambja vallas või valla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühendused taotleda valla eelarvest toetust kultuuri-, hariduse-, spordi-, noorsootöö, sotsiaaltöö, turvalisuse, külaelu,...

Saab esitada taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide rahastamiseks

Sihtasutus Eesti rahvuskultuuri fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2022. aastal. Sihtasutus Eesti rahvuskultuuri fond toetab: üksikisikuid stipendiumidega õppe-...

Kogukonnad saavad taas kohalikeks algatusteks raha taotleda

1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on 4000...