Käes on aprillikuu keskpaik ning oleme e-õppel olnud juba kuu aega. Tagantjärgi vaadates tundub see tegelikult üsna kiiresti möödunud.

Mis kõige rohkem selle aja jooksul abiturientidele muret on valmistanud, on jätkuvalt teadmatus, mis saab neist edasi. Kohe-kohe pannakse viimased kursusehinded välja. Aga kunas ja kas toimuvad ka riigieksamid ning kui jah, siis kuidas? Öeldakse, et teadmatus on kõige hullem, ning praegu võivad lõpuklasside õpilased seda ka kinnitada. Õnneks on praeguseks vähemalt ministeeriumi poolt välja käidud „plaan B“ ja „plaan C“. Jääme ootama konkreetsemaid otsuseid. Kuid üks on kindel – 34. lend ei lõpeta samamoodi, nagu kõik eelnevad lennud on seda teinud.

Kõik, mis on uus, on esialgu võõras – nii oli ka e-õppega esimesel nädalal. Kuna see tuli nii järsku, kaasnes sellega palju segadust. Koolis kasutatakse hinnete ja kodutööde õppesüsteemina Stuudiumi keskkonda. Ülesanded, kodutööd ja tunnitööd olid erinevad ning õpetajad panid esialgu informatsiooni seal eri kohtadesse üles. Tasapisi jõuti kokkulepeteni ning harjuti olukorraga. Arusaadav, et see on uus kogemus nii õpilastele kui ka õpetajatele, kuid julgen öelda, et oleme sellega üllatavalt hästi toime tulnud. Koormus ei ole tegelikult väga suur, kui teha asjad kohe ära ja mitte jätta viimasele minutile. Paljud õpetajad annavad nädala alguses kogu nädala töö korraga teada lisaks konkreetsetele videotundidele, kus teemasid käsitletakse. Ise olen oma nädala jaotanud ära nii, et esmaspäeval teen ära kõik, mis võimalik, ning ülejäänud päevadel teen jooksvad asjad. Minul asi niimoodi töötab ning energiat jagub. Seda on oluline õpilastel jälgida – see aitab hoida motivatsiooni, sest pidev ja rutiinne iseseisev töö hakkab juba väsitama. Lisaks kasutatakse erinevaid õppekeskkondi, kus leidub palju muid ahvatlevaid tegevusi ja on kerge kalduda põhiülesandest kõrvale. Ühesõnaga – see on korralik proovilepanek õpilasele, mis annab tegelikult hea kogemuse ja kõige rohkem just oma aja planeerimise oskuse.

Lõpuklassidele tekitavad ikkagi muret eksamid. Kui lõpuks saame naasta taas kooli, on jäänud vaid paar nädalat, et õpetajaga silmast silma võtta läbi teemad, mida veel vaja. Kuid kuidas see välja võib näha, kui 15. maist saab vaid väikeste gruppidega klassis viibida? Meil on ometi enam kui tuhande õpilasega kool! Kui praegu on selge, et töömaht on nii õpilastel kui õpetajatel suurenenud, siis mais tuleb niimoodi seda õpetajatele veel juurdegi. Ja kas nii saab ikka kõik vajalik üle korratud?!

Oleme eriline lend, sest eriolukorra tõttu pikeneb meie kooliaeg, jäime ilma tutiaktusest ja võimalik, et ka lõpuaktusest. Peamine on siiski jälgida juhiseid, püsida kodus ja olla terved. Tehke seda teiegi!

Aitäh kõikidele õpetajatele, kes on mõistvad, vastutulelikud ning panustavad meie haridusse!

MARIANNE TAMM,
Ülenurme gümnaasiumi abiturient

Kino maale
EelmineValla koolide ühisüritus enne kriisi
JärgmineVirtuaalses vormis aastapäevapidu Kambja koolis