26.9 C
Kambja
Teisipäev, 16.07.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivVallavalitsuses 7 vaba teenistuskohta

Vallavalitsuses 7 vaba teenistuskohta

Kambja vallavalitsus kuulutas uuest aastast jõustuva ametsiasutuse struktuuriüksuse ameti- ja töökohtade täitmiseks välja konkursi.

Tööle võetakse vallasekretär, jurist, ehitusspetsialist, lastekaitsespetsialist, haridusnõunik, hankespetsialist  ja koduhooldustöötaja.

Vallasekretäri ametikoha põhieesmärgiks on valla töö järjepidevuse tagamine, vallakantselei juhtimine, vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine, vallavalitsuse õigusaktide ning ametiasutuse dokumentatsiooni vastavuse tagamine õigusaktidele ja kehtestatud nõuetele.

Juristi ametikoha eesmärk on tagada Kambja vallavalitsuse tegevuse õiguspärasus.

Ehitusspetsialist korraldab ehitusalast tööd.

Lastekaitsespetsialist korraldab laste ja lastega perede hoolekannet ja lastekaitsetööd.

Haridusnõuniku ülesandeks on hariduse, kultuuri, spordi, noorsootöö ning huvihariduse valdkonna töö koordineerimine ja Kambja valla hariduspoliitika väljatöötamine, arendamine ja elluviimine.

Hankespetsialist viib Kambja vallavalitsuses ja vallavalitsuse hallatavates asutustes läbi hankeid (sh riigihankeid) ning korraldab kogu hangetega seotud tegevust ja koostab riigihangete seaduse alusel vajalike õigus- ja haldusaktide eelnõusid ja tagab vajaliku õigusloome ajakohasuse.

Koduhooldustöötaja tagab Kambja valla elanike registris olevatel täisealistel isikutel iseseisva ja turvalise toimetuleku, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Töö ülesandeks on isiku abistamine, vastavalt hoolduskavale, toimingutes, mida isik terviseseisundist, oma tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

Kõik teenistujad peale vallasekretäri peavad olema valmis töötama nii Ülenurmel kui Kambjas.

Nõuded kandidaatidele ja kandideerimistingimused on avaldatud Kambja vallavalitsuse veebis http://kambja.ee. Kandideerimistähtaeg on 3. jaanuar.

Juba varem on välja kuulutatud konkurss, tähtajaga 12. detsember, sotsiaaltöö spetsialisti ametikohale ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks. See töökoht asub Kambjas.

Heigo Mägi

Loetumad