Ülenurme ja Kambja vallast moodustatud ühendvalla juhid asetuvad positsioonidele

818
Pildil vasakult Kambja Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Ülo Karpov, maakomisjoni esimees Toomas Arumägi, maakomisjoni aseesimees Oliver Ots, vallavanem Aivar Aleksejev, abivallavanem Ivar Tedrema, volikogu esimees Heiki Sarapuu, rahandus- ja majanduskomisjoni aseesimees Marek Palusoo, rahandus- ja majanduskomisjoni esimees Kaupo Piirsalu, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Maia Uibo, vallasekretär ja vallavolikogu sekretär Reet Kiuru, haridusja kultuurikomisjoni aseesimees Rauno Kiuru, sotsiaalkomisjoni esimees ja vallavolikogu aseesimees Irma Drenkhan, revisjonikomisjoni esimees Avo Alliksaar. Foto: Maire Henno

„Olevik“ on ilmunud 20 aastat ja mõned kuud pealekauba, selle aja sisse on mahtunud nii mitmedki valimised. On olnud kirglikumaid ja vaguramaid võimu(le)püüdlemisi, seekordsete valimiste puhul on kõik olnud enneolematu ja teistmoodi. Vallarahva huvi sundvallas toimuva vastu tundub püsivat kestvamalt kui eales enne, küsimuste sisu suhteliselt sama: „Mis edasi saab? Kes mida tegema hakkab, kelle poole mis küsimustes pöörduda saab, ja mis meist ikkagi üleüldse saab? Kas nüüd ongi tõepoolest kõik lõplikult ja pöördumatult otsustatud?“

Tasapisi ja vastavalt kehtestatud korrale saavad paika ametnikud, istungite päevakorras leidub juba ka omavalitsuse igapäevase majanduselu korraldamiseks tarvilisi punkte. Vallavolikogu alatised komisjonid on asunud tegevuspiirkonnaga tutvuma, vallavalitsuse töö on niikuinii katkematult kulgenud ka siis, kui juriidiliselt olid ametid alles jagamata. Ülenurme Vallavalitsuse sildiga hoones Pargi tänavas on samad ametnikud samades kabinettides, vastuvõtuajadki on samad.

Iga ametnik teeb oma tööd – ja mõtleb omi mõtteid. Vallakodanik ei ole oma probleemidega üksi jäetud, vallaelu toimib. Elu läheb edasi.

Maire Henno
Ajalehe Olevik toimetaja


Olevik – November 2017 Nr 10 (226)

Kino maale
EelmineLasteaiarühma isadepäev kutsehariduskeskuse tehnikaosakonnas
JärgmineMeie kooli noor kirjanik