Huvihariduse toetuste taotlusvooru tähtaega pikendatakse

727

Seoses kehtinud eriolukorraga ning ebapiisava taotluste arvu tõttu otsustas vallavalitsus kuulutada välja täiendava taotlusvooru huvitegevuse ja huvihariduse taotluste esitamiseks perioodiks september kuni detsember 2020.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14.08.2020.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid on järgmised:

teenuse pakkuja toetus, mida makstakse teenuse pakkujale töötasu kulude, vahendite ja noorte võistlustel osalemise ja muude üritustega seotud transpordikulude katmiseks;

õppuri toetus, mida makstakse huvitegevuses osaleja kulude katmiseks;

transporditoetus, mida makstakse huvitegevuses osaleja transpordikulude katmiseks nii huviringis osalemiseks kui ka huviala võistlustel osalemiseks.

Toetust ei või kasutada kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

Eraisikud saavad toetust taotleda aasta läbi.

Taotluse blankett on leitav valla kodulehelt hariduse ja noorsootöö rubriigist.

Kino maale