26.9 C
Kambja
Teisipäev, 16.07.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivMalevasuvi on ukse ees

Malevasuvi on ukse ees

Paarisajal Tartu- ja Valgamaa lapsel on võimalus ka tänavu veeta kümme kesksuvist päeva õpilasmalevas töötades ja puhates.

Suviti otsivad lastele rakendust nii omavalitsused kui lapsevanemad ning kasulikust ja lõbusast koolivaheajast on huvitatud ka noored ise.

Oma kuuendat töösuve alustab tänavu Lõuna Politseiprefektuuri eestvõttel Tartu- ja Valgamaa õpilasmalev, partneriteks seitse omavalitsust, Eesti Noorsootöökeskus, Politseiamet, Sotsiaalministeerium, SA Õpilasmalev ja MTÜ Öökull.

Kuus malevarühma tegutsevad samaaegselt 17. kuni 25. juulini, regiooni kokkutulek toimub Lähtel 26. ja 27. juulil.

Malevatöö on traditsiooniline

Õpilasmalev on mõeldud 14 kuni18-aastastele noortele. Selles vanuses laste tööaeg on piiratud seadusega. Seega töötatakse vaid neli tundi päevas, tasu makstakse peamiselt ajatöö tariifide alusel. Ülejäänud osa päevast sisustavad komandörid, kasvatajad ja noorteliidrid. Kindlasti on oodatud iga malevlase enda initsiatiiv ja soov oma malevasuve põnevaks ning meeldejäävaks kujundamisel. Maleva tegevusprogramm on sisutihe ja arendav – noorte töökäsi vajatakse maasikapõllul, metsa- ja heakorratöödel.

Teistest rühmadest erinev on Kuuste rahvusvaheline malevarühm, kus suhtlemiskeeleks on inglise keel. See on hea võimalus keelepraktikaks ja kultuuridevaheliseks õppimiseks. Õpilasmalev polegi niivõrd rahateenimise kui suhtlemise koht – seda tõsiasja kinnitas möödunud-aastane malevanoorte küsitlus. Teenitud taskuraha nimetasid malevlased pigem lisaväärtus ühiselule malevarühmas.

Kokkutulek toimub Lähtel

Üks õige malevasuvi lõppeb rühmade kokkutulekuga. 2006. aastal toimus kokkutulek Alatskivi lossipargis, 2007. aastal Tabivere vallas, tänavu leiab see aset 26.-27. juulil Tartu vallas Lähtel. Tavaliselt on just kokkutulekul osalemine ja teiste rühmadega võistlemine malevlastele kõige oodatumaks sündmuseks.

Otsustada tuleb kiiresti

Olenemata elukohast on noortel võimalus valida kuue rühma vahel.

Malevarühma registreerimiseks vajalkud ankeedid saab elektrooniliselt, pöördudes Ly Brikkeli poole aadressil: ly.brikkel@louna.pol.ee. Samuti võib lisainformatsiooni saada telefoni teel 5646 4679, 730 8765 või allpool väljatoodud rühma komandöridelt.

Ankeedis tuleb näidata oma eelistused, mida võimaluse korral ka arvestatakse.

Lapsevanemad peavad ankeedis märkima, mille vastu nende lapsed on allergilised, samuti vaktsineerimise puukide vastu, kinnitama oma allkirjaga lapse malevasse lubamise ning tasuma 500-kroonise osamaksu.

Malevasse registreerimine lõpeb 15. juunil ning malevakoha kindlustamiseks ei tasu jätta viimasele minutile enda nime kirja panekut ja ankeedi täitmist.

Tartu- ja Valgamaa õpilasmaleva rühmad ja komandörid 2008. a suvel:

  • Alatskivi rühm – komandör Andrus Salu, mobiil 5285 658;

  • Tartu vald Kõrveküla rühm – komandör Anneli Kumar, mobiil 5569 7662;

  • Kambja vald Kuuste rühm – komandör Siim Värv, mobiil 5662 6723;

  • Tartu rühm – komandör Kai Kapp, mobiil 554 3159;

  • Elva rühm – komandör Maris Orgusaar, mobiil 516 7379;

  • Valga rühm – komandör Tarmo Post, mobiil 515 9615.

Ly Brikkel,
Tartu- ja Valgamaa õpilasmaleva komissar

Loetumad