Tõrvandi ja Kambja päästemeeskonnad hoolivad elanike turvalisusest

725
Kambja tuletõrje 80. aastapäeva tähisamine.

2018. aasta on Kambja vallas alanud mitme suure tulekahjuga. Õnneks ei ole
inimesed nendes tuleõnnetustes kannatada saanud. Paraku peame alati nentima,
et ükskõik, kui hea ning operatiivne on meie vabatahtlik pääste – sündmuskohale
jõuame alati siis, kui õnnetus on juba toimunud!

Sellest tulenevalt palume olla tähelepanelikud oma küttekollete kasutamisel,
sest alles nüüd on ilmad natukene jahenenud ja on tekkinud vajadus tõsisemalt
kütma hakata. Peab olema tähelepanelik, et ei toimuks ülekütmist ega põleva
materjali ladustamist küttekolde lähedusse. Kindlasti ei tohi küttekoldest tuhka
välja võttes panna seda paberkotti või plastämbrisse!

25. jaanuaril korraldasime infopäeva Kambja keskuses, kus andsime ülevaate vabatahtliku pääste praegusest olukorrast ning tutvustasime võimalikke arengusuundi nii Kambja kui ka Tõrvandi vabatahtlike osas. Et tingimused oleksid võrdsed, siis alates 2018. aastast korraldab mõlema vabatahtliku komando tööd MTÜ Tõrvandi Päästeselts. Sellele vaatamata jääb alles Kambja komando nimi ning kuhugi ei kao käesoleval aastal täituv 90 aastat Kambjas tegutsemise ajalugu.

TOOMAS ARUMÄGI
MTÜ Tõrvandi Päästeselts juhatuse liige

Kino maale
EelmineTeade maamaksu kohta
JärgmineMõtle kaasa: kus võiksid asuda meie valla kirjakastid?