-14.2 C
Kambja
Reede, 08.12.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivVeel üks võimalus katkenud koolitee jätkamiseks

Veel üks võimalus katkenud koolitee jätkamiseks

Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskooli juurde pilootprojekti korras loodud kasvatusraskustega noortele mõeldud klassidesse on võimalik suunata õppureid, kellel on oma koolis või kodus tekkinud probleeme.

 

Koos põhihariduseõpingute jätkamisega toimub ka kutseõpe ja tugevdatud kasvatustöö.

Õppima suunajaks või soovitajaks võivad olla kõik osapooled, kes on huvitatud probleemi lahendamisest (omavalitsus, endine kool, vanemad, politsei, kriminaalhooldaja jne.). Õppima tulemise initsiatiiv võib tulla ka õpilaselt endalt.

Õppima saab tulla kahes vanuserühmas.

Õppimisvõimalus üle 17- aastastele noortele

Õppima võetakse üle 17-aastaseid noori, kes saavad jätkata poolelijäänud põhikooli õpinguid vastavalt 8. või 9. klassis.

Põhiharidusõpe toimub kaugeõppe vormis kolmel päeval nädalas. Kahel päeval nädalas toimub kutseõpe. Üldharidusõpingute kõrval läbitakse 20-nädalane (800 tundi) kutseõppe õppekava, mis annab kutsealased põhioskused.

Õppetöö pearõhk ja eesmärk on põhihariduse omandamisel.

Õppekava läbimisel saadakse riiklik kutsekooli lõputunnistus. Õppijale laienevad kõik kutsekoolis õppija soodustused (õppetoetus, bussisõidutoetus, koolilõuna toetus). Üle toetuste summade minevad igapäevased kulud katavad õpilased ise.

Praegu pakutavaks erialaks on tisler, puittoodete viimistleja, aga peagi valmivad ka kokanduse ja autoremondieriala õppekavad.

Kõik õpilased varustatakse kohaga õpilaskodus. Õpilaskodu üür on 350 kr. kuus.

Õppimisvõimalus alla 17- aastastele noortele

Õppima võetakse alla 17-aastaseid noori, kes saavad jätkata poolelijäänud põhikooli õpinguid vastavalt 7., 8. või 9. klassis.

Läbitakse tavalist põhikooli õppekava, millele lisandub üks päev kutseõpet nädalas.

Üldharidusõpingute kõrval läbitakse õppeaastas 240 tundi erialaõpinguid, mis annavad erialased algoskused ja õpilased saavad selle kohta kooli tunnistuse.

Praegu pakume erialana ehituspuusepa ametit. Arendatakse ka teiste erialade õppekavasid.

Õppetöö pearõhk ja eesmärk on põhihariduse omandamisel.

Alla 17-aastaste õppijate puhul katab kõik elamiskulud riik taoliselt põhikoolide õpilaskodudega. Õpilased saavad neli korda päevas tasuta süüa ning õpilaskodu eest tasub samuti riik.

Kõik õpilased varustatakse kohaga õpilaskodus.

Lugupidamisega

Enn Roosi,
Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskooli direktor

Loetumad