Vallavalitsuse istungilt

186

22. aprillil otsustati

Väljastada ehitusload:

Väljastada kasutusload:

  • Tõrvandi alevikus Kõivu tn 20 kinnistule püstitatud üksikelamule
  • Ülenurme alevikus Villa tn 1 kinnistule püstitatud kaksikelamule.

Algatada Kavandu külas asuvate Matsijärve, Kaldamatsi ja Järvematsi maaüksuste detailplaneering ning kinnitada lähteseisukohad.

Kiita heaks Lemmatsi külla Linnavere tee 23 veesüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne toetussummas 3983,82 eurot ja maksta taotlejale välja saadaolev osa toetusest summas 398,38 eurot.

Määrata Räni alevikus asuvale liikluspinnale nimeks Leilovi tee.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest OÜle Profysio Manuaalne Füsioteraapia puudega lapse füsioteraapia teenuse eest perioodil 01.04.2021-31.01.2022.

Eraldada 2021. a vallaeelarvest ühekordset toetust SAle Eesti Lennundusmuuseum summas 6000 eurot Eesti Lennupäevad 2021 korraldamiseks 07.-08.08.2021.

Tellida Kambja noortekeskuse siseruumide remont vastavalt OÜ Korras Vara hinnapakkumisele summas 14 618,16 eurot;

Tellida OÜlt Olme noortekeskuse II korruse soojustamine (sh akende vahetus) ning kütteseadmete väljavahetamine summas vastavalt 10 116 eurot ja 9300 eurot.

Kino maale