Avanesid COVID-19 piirangutest mõjutatud jaekaubanduse ja turismisektori ettevõtete toetuse taotlemised

161

EAS avas toetusmeetme „Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega“ toetuse taotlemise.

Toetusmeetme eesmärk on toetada raskustesse sattunud ettevõtjaid kriisist kiiremaks väljumiseks piirangute leevenemisel ja majanduse taastumisel.

Toetusmeetme sihtgruppideks on:

  • majutusettevõtjad,
  • spaad, veekeskused,
  • toitlustusettevõtjad,
  • reisiettevõtjad,
  • nõupidamiste ja messide korraldajad,
  • turismiteenuse pakkujad,
  • sõitjate muud maismaavedu teostavad ettevõtjad ja
  • jaekaubanduse ettevõtjad (EMTAK koodiga jagu G 451, jagu 4532 , jagu 4540, jagu 4719, jagu 4726, jagu 474, jagu 475, jagu 476, jagu 477 või jagu 478, välja arvatud isikud, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga 4773, 4774, 47762, 47781 ja 4781)

Meetme täpsemad tingimused leiab EASi kodulehelt: COVID-19 mõjude leevendamise toetused – EAS ja toetusmeetme määrusest: Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega – Riigi Teataja

Taotlemine avatakse kahes etapis: 

  • 17. mail kell 9.00 avasime taotlemise jaekaubandusettevõtetele. Vooru sulgemise tähtaeg on 26. mai kell 16.00
  • 18. mail kell 9.00 avasime taotlemise majutusettevõtjatele, spaadele, veekeskustele, toitlustusettevõtjatele, reisiettevõtjatele, nõupidamiste ja messide korraldajatele, turismiteenuse pakkujatele ja sõitjate muud maismaavedu teostavatele ettevõtjatele. Vooru sulgemise tähtaeg on 27. mai kell 16.00

Vooruline taotluste esitamine tähendab, et taotlused tuleb esitada etteantud aja sees (taotluse esitamine ei sõltu ajalisest kiirusest) ja kui eelarve ületatakse, läheb see kõigi nõuetele vastavate taotlejate vahel proportsionaalselt jagamisele.

Kuna taotlemine on avatud lühikest aega, siis palutakse kõikidel taotlejatel jälgida, et kõik vajalikud lisadokumendid oleksid vajaduse korral EASi e-keskkonda koheselt lisatud, see kiirendab oluliselt EAS jaoks otsuste tegemist.

Kino maale