Järgmine noortefondi taotlusvoor avatakse juba 4. juunil.

151

Noortefond toetab Tartumaa noorte isiklikku arengut, ettevõtlikkust ning rikastab nende elukeskkonda. Projektitoetust antakse maksimaalselt 1000 eurot projekti kohta.

Taotlusvoorud toimuvad LEADER ühisprojekti “Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored” raames. Toetatavad tegevused ja taotlemistingimused töötati välja koostöös noortega.

Täpsem teave: https://tartumaanoored.ee/noortefond/noortelt-noortele/.

Kino maale