Ikka töökalt toimetades, uusi rakendusi ellu viies

580
Leedid Maivi ja Mare värskendavad uksi ja pinke. Foto: Andrus Kõre

Aarike hooldekeskuses on kevade saabudes toimunud nii mõndagi uut. Lähtudes sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 3. mai käskkirjaga nr 48 „Sotsiaalministri 07.01.2021 käskkirja nr 2 „Sotsiaalministeeriumi 2021 aasta eelarve toetuste loetelud“ muutmine“ ning toetuse andja ja toetuse saaja ühisest huvist hingehoiuteenust pakkuda on sõlmitud koostööleping ka Aarike hooldekeskusega hingehoidja teenuse osutamiseks 0,25 koormusega. Toetuse kasutamise periood on selle aasta 1. maist kuni aasta lõpuni, riigieelarveline toetuse summa on 4580 eurot. Nüüdseks on meil oma hingehoidja – Kambja koguduse õpetaja Andrus Mõttus. Ministeeriumil on välja töötatud hingehoidja töö kirjeldus, tema tööjuhend ja ametijuhend, mis on kahepoolselt allkirjastatud. Hingehoidja töö aluseks on koostöös hooldekeskuse juhtkonnaga välja töötatud tegevuskava, milles nähakse ette suhtlemised hingehoidlikku abi vajava kliendi või töötajaga, konsultatsioonid, vestlusringid, nn mõtisklusnurkade loomine, peamajas asuvasse jumalateenistusnurka põlvituspingi tellimine ning paigaldus jne. Kord kuus saame jälle läbi viia jumalateenistusi. Iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval toimuvad kas vestlusringid või vajadusel individuaalsed kõnetunnid. Esimesed kohtumised on näidanud, et teenus on vajalik ja ajakohane.

Rõõmu valmistas taaskohtumine 22. mail toimunud ühisüritusel LC Tartu Tamme ja LC Ülenurme liikmetega. Toivo Kangro, Gunnar Leht, Hans Müürsepp, Andrus ja Maivi Kõre, Tõnu ja Mare Muru, Marko Madissoo, Andres Kärp olid suureks toeks ja abiks ning koos korrastasime territooriumi, istutasime lilli ja värskendasime ning värvisime õuepinke. Ühistegemises lõid hoogsalt kaasa hooldekeskuse töötajad Eve Lõiv, Tiia Rehemaa, Margus Elmet, Katrin Mets, Haidi Põldsaar, Helen Rähni, Urve Kähr, Margus Kriiva, Elle Ott ja pisike Loviise. Tööpäev lõppes ühise kalagrillimisega ja osavõtjatele andis juhataja üle „TEEME ÄRA“ tänukirja „Aitüma!“ Tarmo Tüüri allkirjaga.

Tellitud on uus murutraktor, mille omaosalus vastavalt eelarvele on 3000 eurot ja ülejäänud 1500 sponsoreerivad LC Tartu Tamme koos Saksamaa Lüneburgi sõpradega.

Hooldekeskuse peamaja välipuhkeala kaks kollast pinki said juurde kolmanda – jälle ütleme tänusõnad Lionsi sõpradele eesotsas Toivo Kangroga, kes pingi detailidena kohale toimetas ja kokku pani. Aitäh, Toivo!

Suur tänu Kambja vallavalitsusele organiseerimistöö ja OÜle Ülenurme Teed eesotsas Arne Pedaga Peamaja juurde viiva halvas olukorras tee ja parkimisplatsi uue kattega katmise eest! Veidike jäi katet puudu Kambja poolt tulevale ülessõiduteele, kuid usume, et ka see saab korda.

Tänu OÜ Surfex Puhastus tragidele meestele, kes kõrgusi ei kartnud, ja ühele töökale naisele said hooldekeskuses puhastatud ja pestud peamaja katus koos vihmaveerennidega ja fassaad, alumises majas said katus ja vihmaveerennid samblast puhtaks, samuti korterelamu vihmaveerennid. Kõikide majade aknad on nii seest- kui väljastpoolt kenasti läikimas – see unistus oli meil juba aastaid õhus.

Hooldekeskuse uuenenud nõukogu käis tutvumas hooldekeskuse hoonetega, klientide elu- ja olmetingimustega, töötajate töötingimustega, kontori rekonstrueerimistöödega. Palju uuendusi on tänu uuele nõukogule sisse viidud ka hooldekeskuse töökorraldustes, kvaliteetsemas asjaajamises dokumentidega. Iga uuendus on teretulnud – aitäh!

Loodame, et ilmataat jätab vahepeal looduse kastmise pooleli ja saame klientidele ühe toreda väliürituse korraldada. Usun, et seda ootavad paljud.

Klientide külastamisi oleme lubanud vastavalt võimalustele, kas siis ühekaupa ja maskis kümneks minutiks voodihaigeid külastades või väljas või rõdudel pooleks tunniks kohtudes. Juubelitel ja sünnipäevadel on külastused õuealal veidi pikemad olnud.

Täname kõiki, kes on meid nõu ja jõuga toetanud, abistanud.

Kui kellelgi peaks olema soovi tulla meile tööle hooldustöötajaks või kokaks, siis ootame huvilisi kandideerima ja meie eluga kohapeale tutvuma!

Päikeselist suve ja püsigem terved!

ELLE OTT,
SA Aarike Hooldekeskus juhataja

 

TÖÖTAJATE OTSINGUL

SA Aarike hooldekeskus ootab lisajõudu oma töökasse ja sõbralikku kollektiivi, kellele on südamelähedane abivajaja toetamine, temaga tegelemine, abistamine jne. Ootame kahte 1,0 ametikohaga hooldustöötajat (täiendõpe võimalik kohapeal sisekoolitustena) ja 1,0 ametikohaga kokka.

Asume Tartu-Võru maantee ääres Tatra orust 2,5 km kaugusel Virulase külas Aarikel Tatra jõe kaldal. Võimalik tulla tutvuma kohapeale või saada esmast informatsiooni telefonidelt 5116113, 74351534.

Olete oodatud!

SA Aarike hooldekeskus

Kino maale
EelmineLaululinnu pesast lendavad kooli õpihimulised, hoolivad ja tegusad lapsed
JärgmineKuuste koolis panime õppeaastale korraliku punkti