Vanavanemate ja lapselaste pärastlõuna kartuliga

392

Aasta 2008 kuulutati ÜRO peaassamblee 7. detsembri 2005. a istungil FAO (ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsioon) ettepanekul ülemaailmseks kartuliaastaks.

Kartuliaasta eesmärk on kartuli kui väärtusliku toiduvilja kasvatamise, toiduks kasutamise ja sellealaste uuringute veelgi kiirem arendamine.

Ka MTÜ Kambja Pereklubi otsustas anda tagasihoidliku panuse kartuliaasta tähistamisse. Kutsusime 30. novembril Kambja noortekeskusesse vanavanemaid ja lapselapsi, et veeta ühiselt esimese advendi pärastlõuna. Kohale tuli üllatavalt palju vanaemasid ja ka üks vanaisa.

Sinasõbraks kartuliga

Alustuseks süütasid vanaemad advendiküünla. Kõik vanaemad said ennast ja enda perekonda tutvustada. Seejärel leidis aset kartulikoorimise võistlus – eesmärgiks oli koorida kõige pikem kooreriba. Kõige uhkem kartulikoor tuli 80 sentimeetrit pikk!

Kooritud kartulid rändasid kööki, kus nendest hakati valmistama kartuli-silgu ning kartuli-hakkliha vormiroogasid.

Sel ajal, kui toit ahjus valmis, kontrolliti (kahtlemata ka jagati) kartulialaseid teadmisi viktoriini abil. Mälumängurid said teada, millal jõudsid Eestisse kartul, kartulisalat ning koloraado mardikas; millisest riigist pärineb kartul; mis keelest on tulnud sõna „kartul“; milliseid kasulikke aineid kartul sisaldab… Teada saadi ka seda, et maailmas on üle tuhande kartulisordi.

Peale viktoriini tutvustas kartulikasvataja Mait Rebane erinevaid kartulisorte ning vastas kohalviibijate küsimustele.

Advendipärastlõunal osales ka Valve Luha, kel oli kaasas lapselaps Lille. Nemad olid käinud 7. novembril Olustvere teenindus-ja maamajanduskoolis, kus kartuliaasta raames toimus üle-eestiline kartulipäev. Seal nähtut-kuuldut jagati ka teistele vanaemadele.

Vanaema Veera Raag oli küpsetanud külakostiks kartulivahvleid, mis kadusid välgukiirusel laste kõhtudesse. Vanaemad said aga koduteele kaasa kartulivahvlite retsepti.

Jättes vanavanemad omavahel vestlema, hakkasid lapsed Kambja kooli käsitöö- ja kunstiõpetuse õpetaja Ulvi Undi asjalike nõuannete toel meisterdama jõulukaarte. Kaardivalmistamise tehnikaid oli palju, kuid päevateemat rõhutades passiks eraldi esile tuua kartulitrükk.

Maitseb ka lastele!

Peagi sai vormiroog valmis ning üks suur ja rõõmus pere asus ühise lauas sööma. Korraldajad olid alguses mõneti skeptilised, kas lapsed ikka söövad kartuli-silgu rooga. Sõid küll! Suurima heameelega! Loodan vaikselt, et selline igati kodune toit hoiab mingilgi määral lapsed eemal kartulikrõpsu ja -vahvlite riiulitest.

Tänan Kambja pereklubi nimel kõiki, kes meie ettevõtmises osalesid ning selle meeleolukaks ja meeldejäävaks tegid!

Kambja pereklubi nimel

Maarja Anton

Kino maale
EelmineIsa, mängime peitust!
JärgmineOlustvere lossis sai teoks üle-eestiline kartulipäev