Avatud on ranitsatoetuse taotlusvoor

583

Kambja vald toetab oma 1. klassi astuvaid lapsi 70 euroga. Ranitsatoetus on Kambja valla eelarvest üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale makstav ühekordne toetus. Seda makstakse vanemale, kellel endal ja kelle kooli mineval lapsel on rahvastikuregistris elukoha aadressiks Kambja vald. Ranitsatoetust saab taotleda 1. augustist kuni 31. oktoobrini, täites vormikohase avalduse.

Ranitsatoetuse e-taotluse saab esitada või taotlusvormi alla laadida vallaveebist: https://www.kambja.ee/ranitsatoetus.

Ranitsatoetus kantakse avalduse esitaja arvelduskontole.

Ka kõik teised e-taotlused ja taotluste vormid allalaadimiseks on leitavad vallaveebist aadressil https://www.kambja.ee menüüpunkti Taotlused alt. E-taotluse täitmiseks ja esitamiseks on vajalik ID-kaardi või Mobiil-ID olemasolu.

Toimetas Heigo Mägi

Kino maale