Paruni tänava sulgemine Ülenurmel

844

Sesoses AS-i E-SERVICE poolt teostavate Paruni tn 5 kinnistu kaitsme nimivoolu suurendamisega seotud kaevetöödega on Paruni tänav lõpp liiklusele suletud 16.-22.08.2021.

Kino maale