Kambja valla teedel rakendus koormuspiirang

346
Foto: Heigo Mägi

29. veebruarist 2024 rakendus veokitele täismassiga üle 8 tonni liiklemise keeld mitmetel kohaliku omavalitsuse teedel ja avalikuks kasutamiseks määratud erateedel. Piirang kehtib kuni 30. aprillini 2024.

Kitsendused kehtestatakse seoses teekatte seisundi nõrgenemisega pinnase sulamise ja suure sademete hulga tõttu.

Üle 8-tonnise täismassiga veokitele on keelatud liiklemine

Ülenurme piirkond
9490089 Tõrvandi tee
9490099 Väikenäki tee
9490101 Kaselehe tee
9490103 Näki tee
9490104 Väetiseküün – Lennuväli
9490105 Laane – Läti küla
9490107 Täsvere – Läti küla
9490111 Sulbi – Järva – Sultsi
9490120 Mudaniku – Nuia
9490121 Kõivalutse – Nuia
9490136 Kikerpilli – Kuivakuru
9490137 Põdra tee
9490142 Virumõisa – Reolasoo
9490143 Paltseri – Jüritalu
9490145 Mäkardi – Rekkeri
9490148 Räni – Raudtee
9490162 Ränirahnu tee
9490163 Viirpuu tänav
9490164 Kivimetsa tee
9490175 Kannistiku tee
9490176 Haage – Lesta
9490213 Haaviku tee
9490220 Kleini – Solba
9490176 Arako tee

Kambja piirkond
2820019 Rebase – Kõrkküla tee
2820025 Maidla – Kadaka tee
2820047 Kopa – Peeda tee
2820068 Suuremäe tee
2820083 Paali – Raanitsa tee
2820105 Pulli – Pirnaku tee
2820106 Raanitsa – Pärtli tee
2820115 Kammeri – Lutike tee
2820123 Savi – Peeda tee
2820133 Sulu tee
2820146 Kavandu – Loku tee
2820188 Külma – Kõrkküla tee
2820142 Meose – Riiviku
2820024 Maidla – Palandiku
2820018 Rebaseaia tee

Liikluspiiranguga teel on lubatud üle 8-tonnise registrimassiga veoautode liiklus ainult vallavalitsuse väljastatud eriloa alusel.

Eriloa taotlemise kohustus puudub Päästeameti tehnikale ning maakonnaliine teenindavatele sõidukitele, mis liiguvad Kambja valla teedel piirangu kehtestamise perioodil. Samuti ei puuduta kehtestatav liikluspiirang korraldatud olmejäätme vedu valla territooriumil.

Lisainfo: Ülo Plakso, Kambja Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja, 5684 1034, ulo.plakso@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineEuroopa õhkrelvade meistrivõistlustel püstitati uued Eesti rekordid
JärgmineEmajõe Veevärk muudab veeteenuse hinda