Vallaelanikud saavad kriisi korral kasutada kriisiinfo telefoni

141
KRIT on avalikkuse teavitamise teenus erakorralise sündmuse puhul, mil elanike infovajadus on tavapärasest suurem. Allikas: Häirekeskus

Kambja Vallavalitsus ja Häirekeskus on sõlminud koostöökokkuleppe, mille kohaselt saavad omavalitsuse elanikud erakorraliste sündmuste korral helistada tasuta 1247 numbrile, et saada kriisis ametlikku ja usaldusväärset teavet ning käitumisjuhiseid.

Kriisiinfo telefonile (KRIT) 1247 saavad elanikud selle käivitumisel helistada 24/7 ehk ööpäevaringselt. Telefon käivitatakse kohaliku omavalitsuse tellimusel kriisiolukorras, mil elanikele on oluline jagada teavet ja juhiseid. Näiteks avati KRIT, kui Terviseamet tuvastas Kuressaare joogivees kolibakteri või Vormsi ja Hiiumaa rannikul oli ulatuslik masuudireostus.

Kui Kambja Vallavalitsus teeb kriisi korral Häirekeskusele ettepaneku avada tasuta riigiinfo telefon 1247, siis teavitatakse sellest eelnevalt valla infokanalites (koduleht, sotsiaalmeedia, teadetetahvlid). Riigiinfo telefon 1247 tegutseb samuti igapäevaselt ehk ka siis, kui mingit kriisi pole. Telefonioperaatorid annavad ja koguvad keskkonna, maanteede ning päästealaga seotud infot ööpäev läbi. Samuti vastatakse numbrilt ka politsei infotelefonile tulnud kõnedele.

Häirekeskus toob oma kodulehel välja, et telefoni 1247 üks olulisemaid eesmärke on tavaolukorras vähendada hädaabinumbri 112 koormust ehk aidata inimesi nende kõnedega, mis ei ole hädaabiga seotud. Samuti antakse edasi ohutusinfot ja käitumisjuhiseid, et õnnetusi ära hoida.

Ragnar Veemaa
valla kriisikomisjoni liige

Kino maale
EelmineKambja ausambamäel mälestati iseseisvuspäeval vabadussõjas langenuid
JärgmineVallavalitsuse istungilt 13.03.2024