Kodudesse jõuab ohuteavituse brošüür

114
Kriisivalmiduse koolitus Ülenurme Gümnaasiumis 05.03.2024. Foto: Kambja VV fotokogu

Päästeamet on koostanud ohuteavituse brošüüri, mis annab infot, kuidas riik inimesi ohuolukorrast teavitab ning selgitab, millal tuleks varjuda või evakueeruda. Brošüüri jõuab kodudesse hiljemalt 1. juuliks 2024.

Samuti jätkub avalikus ruumis Päästeameti ohuteavituse brošüüri (kordus)kampaania „Kriisis kuula riiki“, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust, millistest kanalitest saab infot kriisiolukorras või kriisiks valmistumisel.

Ohuteavituse brošüürist saab teada, kuidas riik inimesi ohuolukorrast teavitab ning selgitab, millal tuleks varjuda või evakueeruda. Sealt leiab ka koduste varude meelespea, soovitusliku evakuatsioonikoti sisu ning olulised telefoninumbrid ja veebilehed.

Brošüür jõuab iga Eesti kodu postkasti, sisaldades infot, mis peab olema füüsiliselt kättesaadav kõikidel inimesel sõltumata elektri/interneti olemasolust.

Ohuteavituse trükist tuleb hoida kohas, kus seda on vajadusel lihtne leida.

Päästeamet palub inimestel tutvuda saadetud infoga koos oma lähedastega ja luua omale plaan, kuidas pere kriisis hakkama saaks ning piisavalt varusid omaks.

Kambja valla elanikkonnakaitset puudutav informatsioon on leitav veebilehelt www.kambja.ee/elanikkonnakaitse. Viidatud lehele on koondatud info, mis käsitleb avalikke varjumiskohti, hädaabi, kriisiolukorraks valmistumist, iseseisvat kui naabrite ja kogukonnaga hakkamasaamist, tegutsemist kriisiolukorras, juhiseid jm olulist teavet.

Vaata ka: brošüür „Ohuteavitus“ (allalaetav)

Lisainfo: Ragnar Veemaa, Kambja valla kriisikomisjoni liige, 5443 0145, ragnar.veemaa@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 08.05 ja 09.05.2024
JärgmineMuuseumiööl saab tasuta külastada põllumajandusmuuseumi