Avatud on kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor

239
Kogukonnaelus on kaalukas roll kogukonna eestvedajal. Foto: KÜSK

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on kuulutanud välja tänavuse kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvooru.

Taotlusvoor on mõeldud kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamiseks ja elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks kohalikul tasandil.

Innovatsioonifond toetab kogukondade ja kohalike omavalitsuste omavahelist koostööd kogukonnakeskse valitsemisviisi kaudu ning pakub seeläbi võimaluse ühiselt tõsta elanikkonnakaitse võimekust kogukonnas.

Julgeolekuolukorrast tingituna on 2024. aastal innovatsioonifondi fookuses elanikkonnakaitse.

Toetatakse:

  • esmalt kogukonnasiseste ja -vaheliste ning KOVi ja kogukondade vaheliste arutelude korraldamist elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks ning arendusvajaduste kokku leppimiseks, sh kriisiplaani koostamiseks või uuendamiseks KOVi ja kogukondade koostöös. Neid tegevusi saab teha enne taotluse esitamise tähtaega 15. oktoobril;
  • eelnimetatud tegevuste järel elanikkonnakaitse arendusvajaduste lahendamiseks tegevuste elluviimist, teenuste tellimist (näiteks generaatori ühendusvalmiduse loomine, koolituste või nõustamise tellimine ekspertidelt jne) ja/või inventari soetamist, kui need on põhjendatud ja projekti eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Samas toetatakse ka pärast taotlustähtaja lõppu toimuvaid arutelusid, koolitusi, koosloomet, kui see teenib elanikkonnakaitse vajadusi, sünnib kogukonna ja KOVi koostöös ning lähtub kogukonnakesksest valitsemisviisist.

Taotlejaks saab olla Eestis registreeritud ja põhikirja kohaselt avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või seltsingulepingu alusel avalikes huvides tegutsev seltsing.

Taotlusi saab esitada kuni 15. oktoobrini 2024.

Taotlusvooru tingimused ja rohkem infot on leitav Kodanikuühiskonna Sihtasutuse kodulehelt.

Lisainfo: Ragnar Veemaa, Kambja valla kriisikomisjoni liige, 5443 0145, ragnar.veemaa@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineEesti meistrivõistlustelt võideti palju medaleid
JärgmineTartu võimlemispeol osalesid tantsijad Kambja lasteaiast