Emajõe Veevärk muudab veeteenuse hinda

351
Allikas: www.evv.ee

AS Emajõe Veevärk muudab veeteenuse hinda alates 01.04.2024.

Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud hinnad

Hind alates 01.04.2024
m3 hind käibemaksuta m3 hind käibemaksuga
tasu vee eest 1,782 2,174
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp 2,525 3,081
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp (vastavalt reostusnäitajatele) 3,314 4,043

Ettevõte toob välja, et üleüldise hinnatõusu taustal on kallinenud enamik tegevuskulusid. Tarbijahinnaindeksi muutus on toonud paratamatult kaasa veehinnas sisalduvate põhjendatud kulude kasvu. Kvaliteetse teenuse pakkumiseks on vajalik kulude katmine teenusehinnas.

Lisainfo: AS Emajõe Veevärk

Kino maale
EelmineKambja valla teedel rakendus koormuspiirang
JärgmineVallavalitsuse istungilt 28.02.2024