Veekvaliteedi häiringust Tartu linnas Variku, Tammelinna ja Ränilinna piirkonnas (täiendatud)

952
Tartu Veevärk. Foto: Marko Ojakivi

Uuendatud 02.06.2024 kell 9.45

31. mai 2024 öösel toimus Tartu Veevärgi Sepa joogiveepuhasti väljundtoru ja lähivõrgu kloreerimine torustike desinfitseerimiseks.

Tulenevalt kloreerimisest võib Tartu Veevärgi teeninduspiirkonna klientidel esineda kloori lõhna ja maitset. Lisatud kloori kogus ei ole inimesele ohtlik ja vett võib kasutada. Joogiveel tuleb kümmekond sekundit lasta joosta. Kloori lõhn kaob ajapikku, kliendid midagi täiendavalt tegema ei pea.

Lõplikud veeproovi tulemused selguvad esmaspäeval, 3. juunil 2024.

Paralleelselt on võtnud proove ka Terviseamet.

Tartu Veevärk kavatseb võtta kasutusele mitmeid meetmeid sarnaste ohtude vähendamiseks. Analüüsi all on võimalused seireseadmetest kuni täiendavate puhastusetappide lisamiseks.


Tartu Veevärgi Variku, Tammelinna ja Ränilinna võrkude läbipesu toimus ja kestis läbi 31. mai 2024 öö.

Sepa joogiveepuhasti väljundtoru ja lähivõrku kloreeritakse, puudutatud linnaosades võib tunda nõrka kloori lõhna ja maitset joogivees. Eelnimetatud linnaosade joogivesi on asendatud teiste allikate joogiveega. Vee kvaliteedi seire jätkub ning reedel, 31. mail 2024 võetakse võrgust uued analüüsid.

Arvatav viga on tuvastatud, kuid Sepa veehaarde erinevate tehniliste ahelate kontroll jätkub.

Veepuhasti süsteemide läbipesu jätkub ning puhasti jääb käigust välja nii kaua kui vee analüüsid vastavad nõuetele.

Arvestades Sepa puhasti väljundnäitajate kolilaadsete bakterite kiiret kasvu ühe päeva jookusul võib järeldada, et probleem selgus algfaasis ning tõsisem joogivee reostumine õnnestus ära hoida.

Tartu Veevärk vabandab ebamugavuste pärast.


 

28. mail 2024 võeti Tartu linna Sepa joogiveepuhastilt vee kvaliteedi seire käigus veeproovid, mille tulemustes oli tõus kolilaadsetele bakteritele. Näitajate ületamise põhjuseid uurides selgus, et Sepa joogiveepuhasti sisendvee reostuse arvatav põhjus on defektne tagasilöögiklapp ühes puurkaevus.

Sepa veehaare annab Tartu joogiveetoodangust u 10%, puudutatud on Variku linnaosa, Tammelinn ja Ränilinn (vähesel määral on reostusest mõjutatud Räni aleviku ümbruses Lääneringtee, Viljandi mnt, Leilovi tee ja Riia mnt piirkond). Nendes linnaosades võib esineda vähesel määral bakterioloogilist jääkreostust. Nendes linnaosades on soovitatav enne joomist vett keeta. Teiste Tartu piirkondade veetarbijaid see oht ei puuduta, kuid seoses vee ümbersuunamisega võib esineda hägusust ja rõhu kõikumisi.

Sepa veehaare on alates 29. maist 2024, kui esmased signaalid kõrvalekalletest saabusid, joogiveesüsteemist välja lülitatud, vesi tagatakse tarbijatele teistest veeallikatest.

Eelmine seireanalüüs Sepa joogiveepuhastist toimus 20. mail 2024 ning siis olid analüüsid korras. 28. mail 2024 võetud seireanalüüside kinnitatud tulemused selguvad 30. mail 2024, kuid laborist tulnud ohusignaali põhjal, võeti koheselt kasutusele ennetavad meetmed.

Saastunud vee joomine võib põhjustada oksendamist, iiveldust, kõhuvalu, kõhulahtisust või palavikku. Haigussümptomite esinemise korral võtta ühendust arstiga.

Tartu Veevärk palub piirata joogivee kasutamist kastmiseks lähipäevadel.

Lisainfo: AS Tartu Veevärk

Kino maale
EelmineKambja alevikus tegutseva EHL Profiles toodang vallutab Euroopat
JärgmineKambja valla supluskohtade vee kvaliteedist