Reola kultuurimajas toimub Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava avalik arutelu

390
Reola kultuurimaja. Foto: Marko Ojakivi

Reola kultuurimajas (Valge tee 1, Uhti) toimub 30.11.2023 algusega kell 17 Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVK) 20232035 avalik arutelu.

Arutelul käsitletakse ÜVK arvamuse andmise perioodil esitatud arvamusi ja ettepanekuid. Kavale tagasiside andmise periood lõppes 10.11.2023.

Lähtuvalt toodust on oodatud kultuurimajja arvamuse andjad, kava koostaja, arengu- ja planeerimiskomisjoni liikmed, kogukonna ning huvitatud isikud avalikule arutelule, et üheskoos arutada arvamuse andmise perioodi järgselt esitatud arvamusi ja ettepanekuid.

Kambja Vallavalitsus võttis 19.10.2023 vastu Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023–2035.

Vastuvõetud kava hõlmab valla asumeid, kirjeldab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisega seotud kulutusi ja esitab realistliku investeeringute plaani. Välja on toodud tegevused, mis on vajalikud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni plaanipäraseks arendamiseks, töökindluse ning jätkusuutlikkuse tagamiseks ning seadustest tulenevate nõuete täitmiseks.

Lisainfo: Triin Kaaleste, Kambja Vallavalitsuse arendusspetsialist, 5301 1444, triin.kaaleste@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineTunnustamiskonkursil Tartumaa Hea Tegu 2023 pälvis vabaühenduse tegevuse toetaja tunnustuse Rauno Mahlapuu
JärgmineKambja vallas oodatakse tunnustamisettepanekuid