Tunnustamiskonkursil Tartumaa Hea Tegu 2023 pälvis vabaühenduse tegevuse toetaja tunnustuse Rauno Mahlapuu

253
Rauno Mahlapuu tunnustamiskonkursi Tartumaa Hea Tegu 2023 tänuüritusel Jääaja Keskuses. Foto: Katrin Sisask

Tunnustamiskonkursil Tartumaa Hea Tegu 2023 pälvis vabaühenduse tegevuse toetaja tunnustuse Kambja vallast Rauno Mahlapuu, kes on olnud enam kui kuus aastat abiks kogukonna erinevate sündmuste ettevalmistamisel ja ellu viimisel.

Kuuste Meesseltsi eestvedajad on välja toonud, et tänu Rauno Mahlapuu abile ja toele on toimunud mitmed kohalikud, üle-vallalised kui ka kogu Eestit hõlmavad üritused.

Tunnustamiskonkursi Tartumaa Hea Tegu 2023 laureaadid selgusid avalikult 23. novembril 2023 tänuüritusel Jääaja Keskuses. Välja kuulutati Tartumaa 2023. aasta maakonna parim mittetulundusühendus, MTÜ tegevuse toetaja ning aasta vabakondlane. Ilma projektitoetuseta sündinud teona tunnustati juba üheksa aastat Kõrvekülas toimunud vabaõhuooperit.

2023. aasta parim Tartumaa mittetulundusühendus on MTÜ Tantsuklubi Triiniks Nõo vallast ja aasta vabakondlane Evelin Avi Kastre vallast. 2023. aasta mittetulundusühendus on MTÜ Tantsuklubi Triiniks.

Konkursile Tartumaa Hea Tegu 2023 said enda kandidaadi tunnustamiseks ja tänamiseks esitada kõik Tartumaa kohalikud omavalitsused, maakonnas ja linnas tegutsevad MTÜd kui ka eraisikud. Kokku laekus 20 ettepanekut.

Tänuürituse fotod leiab siit.

Parimad selgitas välja komisjon, kuhu kuulusid Kodukant Tartumaa, Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa Arendusseltsi esindajad. Tunnustamiskonkursi läbiviimist korraldab Tartu Ärinõuandla, toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tartumaa Omavalituste Liit ja Kodukant Tartumaa.

Lisainfo: Kadri Pau SA Tartu Ärinõuandla MTÜ konsultant, 56648 135, kadri.pau@arinouandla.ee

Kino maale
EelmineVallavolikogu algatas Kambja aleviku uue lasteaiahoone detailplaneeringu
JärgmineReola kultuurimajas toimub Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava avalik arutelu