Vallavolikogu algatas Kambja aleviku uue lasteaiahoone detailplaneeringu

272
Kambja volikogu istung 22.11.2023 Reola kultuurimajas. Foto: Marko Ojakivi

Vallavolikogu algatas Kambja aleviku uue lasteaiahoone detailplaneeringu tulenevalt vajadusest pakkuda piirkonna lastele arendavat ja lapsesõbralikku õpikeskkonda, et võimaldada neile kooliminekuks vajalikke teadmisi ning oskusi.

Kambja aleviku praegune lasteaiahoone võeti kasutusse 1986. aastal. Tänasel hetkel ei vasta hoone füüsilised ja tehnilised lahendused kaasaegsetele tingimustele. Olemasoleva hoone vanus on küll kõigest 37 aastat ning vastas ehitamise hetkel nõudmistele. Tänase hoone rekonstrueerimine ei annaks kõige paremaid tulemusi, kuna piiravaks jäävad hoone füüsilised parameetrid ning see võib kaasa tuua ebaratsionaalsete lahenduste valmimise.

Majanduskomisjoni esimees Tarmo Kleimann tegi ettekande komisjoni tööst. Sõnavõtule järgnes majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine seoses komisjoni aseesimehe Ivar Tedrema tagasiastumisega. Komisjoni esimeheks valiti Tarmo Kleimann (11 häält) ja aseesimeheks Tanel Melk (9 häält).

Nõustuti Külitse alevikus asuva Kannikese tänav L1 katastriüksuse omandamisega lähtuvalt avalikest huvidest hinnaga 1 eurot.

Samuti algatati ning kinnitati järgmiste maaüksuste detailplaneeringud ja nende lähteseisukohad: Lemmatsi külas asuvad Erika ja Eeriko maaüksused, Vana-Kuuste külas asuv Kuuste krunt.

Osaliselt tunnistati kehtetuks Õssu külas asuva Rätsepa maaüksuse detailplaneering.

Volikogu liige Alan Uibo esines avaldusega võtta revisjonikomisjoni tööplaani Tõrvandi sademeveekollektori ja Lammasoo eesvooluga seotud teemad.

Vallavanem Illari Lään ja revisjonikomisjoni esimees Urmas Kink vastasid volikogu liikmete arupärimistele. Vallavanem vastas tervikuna 43 küsimusele. Revisjonikomisjoni esimees vastas kokku 9 küsimusele.

Toimunud istungi materjalid on leitavad SIIT.

Järgmine volikogu istung toimub 20. detsembril kell 17 Reola kultuurimajas.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineTõrvandi Kool kogub eelinfot kooli õppima asumisest
JärgmineTunnustamiskonkursil Tartumaa Hea Tegu 2023 pälvis vabaühenduse tegevuse toetaja tunnustuse Rauno Mahlapuu