Tõrvandi Kool kogub eelinfot kooli õppima asumisest

915
2023/2024. õppeaasta 1. septembri aktus Tõrvandi Koolis. Foto: Marko Ojakivi

Järk-järgult kasvav Tõrvandi Kool kogub eelinfot kooli õppima asumisest, et tulevat õppeaastat paremini planeerida ja luua vajalikul arvul õppekohti.

Kambja vallas ei ole määratud koolipiirkondi ja otsuse koolivaliku osas teeb lapsevanem, uurides transpordivõimalusi. Valikul saab iga vanem valida sobiva haridusasutuse. Vallas saab õppida Kambja Ignatsi Jaagu Koolis, Kuuste Koolis, Tõrvandi Koolis, Ülenurme Gümnaasiumis ja Unipiha Algkoolis. Kooliealisi lapsi jagub igasse valla kooli.

Seepärast kogubki insenerioskuste õpetamisele keskendunud Tõrvandi Kool kuni 15. detsembrini 2023 eelinfot 2024. aasta sügisest koolis 1.–6. klassis õppima asuvatest lastest, et arvestada varakult oma arenguvajaduste ning võimalike õppekohtade arvuga.

2024. aasta sügisest saab Tõrvandi Koolis õppida 1.–6. klassis, 2025. aasta sügisest juba kogu põhikooli ulatuses, ehk 1.–9. klassis.

Kambja vallas õpilaste arv valla üldhariduskoolides 2023/2024. õppeaastal on 1628.

Lisainfo: Liis Rosin, Kambja abivallavanem, 5301 6055, liis.rosin@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Tõrvandi Kooli kasvamine

Tõrvandi Kool on Kambja valla üldhariduskool, mis alustas tööd 1. septembril 2023. Käesoleval õppeaastal õpib koolis 115 1. ja 2. klassi õpilast seitsmes klassikomplektis. Kool hakkab järk-järgult kasvama ning 2024. aasta sügisest saab Tõrvandi Koolis õppida juba 1.–6. klassis. Kolmas kooliaste ehk 7.–9. klass lisandub 2025. aasta sügisest. Piirkonna arengudünaamikat arvestades saavutab kool täismahu – nelja paralleeliga põhikool, u 800 õpilast, orienteeruvalt 5–6 aastaga. Vastuvõtutaotlusi võtab kool vastu ARNO süsteemi kaudu.

Vastuvõtu, kuupäevade ja vajalike dokumentide kohta saab rohkem lugeda siit.

Selleks, et järgmist õppeaastat paremini planeerida ja vajalikul arvul õppekohti luua, kogume veel sel aastal eelinfot 2024. aasta septembris Tõrvandi Koolis alustada soovijate arvu kohta. Oma eelsoovist saab märku anda siin.

Kooli kasvamise ajajoon

1. september 2023 – kooli avamine asenduspinnal, õppida saab 1. ja 2. klassis
1. jaanuar 2024 – algab vastuvõtt Tõrvandi Kooli 1. klassi 2024/2025. õppeaastaks
1. märts 2024 – algab vastuvõtt Tõrvandi Kooli 2.–6. klassi 2024/2025. õppeaastaks
Suvi 2024 – koolimaja valmimine Tõrvandi keskuses
1. september 2024 – õppeaasta algus uues koolimajas, õppida saab 1.–6. klassis
2024/2025. õppeaasta – kolmanda kooliastme ehk 7.–9. klassi avamise ettevalmistamine
1. september 2025 – Tõrvandi Koolis saab õppida 1.–9. klassis

Lisainfo: Kristi Aria, Tõrvandi Kooli direktor, 5439 0355, kristi.aria@torvandi.edu.ee

Kino maale
EelmineKutsume saabuvaid jõule tähistama!
JärgmineVallavolikogu algatas Kambja aleviku uue lasteaiahoone detailplaneeringu