Kambja vallas oodatakse tunnustamisettepanekuid

430

Kuni 15. detsembrini 2023 on oodatud ettepanekud aukodaniku ja aasta tegija, aasta teo nimetamiseks.

Ettepanekuid saavad esitada füüsilised ja juriidilised isikud veebilehel www.kambja.ee/tunnustamine.

Kambja valla aukodaniku nimetus omistatakse vallakodanikule erilise auavaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Kambja valla aasta tegija, aasta teo aunimetus omistatakse tunnustusena isikule või ühendusele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud erilise saavutusega või korraldanud erilise sündmuse või ürituse.

Aukodaniku ja aasta tegija, aasta teo laureaadid otsustab volikogu. Aunimetused antakse üle vabariigi aastapäeva pidulikul sündmusel 2024. aastal.

2023. aastal anti aukodaniku aunimetus üle Eesti Vabariigi 105. aastapäeva pidulikul kontsert-aktusel Kambja kultuurikeskuses pikaajalisele omavalitsusjuhile Aivar Aleksejevile ning kuulutati välja 2022. aasta tegu, milleks oli Ülenurme spordihoone ümberehitamine.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineReola kultuurimajas toimub Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava avalik arutelu
JärgmineKambja aleviku lähedal plaanitakse raiet