Kambja aleviku lähedal plaanitakse raiet

214
RMK kavandatud raieala üraskikahjude eemaldamiseks. Allikad: RMK ja maaamet.

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) kavandab Mäekülas Kambja alevikuga piirneval kõrgendatud avaliku huviga alal metsaraiet üraskikahjustuse tagajärjel surnud metsa likvideerimiseks. Raie on plaanis teha 2024. aastal lageraiena, mille käigus jäetakse kasvama elujõulised säilikpuud. Raieala jääb aleviku piirist u 135 m, lähimast alevikus asuvast elamust u 365 m ja ristimetsast u 310 m kaugusele.

RMK palub mõistvat suhtumist – raie eesmärk on likvideerida kahjustus ning tagada ohutus inimestele. Alale, mis jäävad raie tõttu lagedaks, istutatakse esimesel võimalusel uued puud.

Lisateave:
Toomas Haas, RMK Tartumaa metsaülem
tel +372 515 5090
e-post tartumaa@rmk.ee

Kino maale
EelmineKambja vallas oodatakse tunnustamisettepanekuid
JärgmineVallavalitsuse istungilt 23.11.2023