Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on avalikul väljapanekul

534
Trassi rekonstrueerimine Kambjas. Foto: Heigo Mägi

Kava hõlmab valla asumeid ja kirjeldab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisega seotud kulutusi ja esitab realistliku investeeringute plaani. Välja on toodud tegevused, mis on vajalikud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni plaanipäraseks arendamiseks, töökindluse ning jätkusuutlikkuse tagamiseks ning seadustest tulenevate nõuete täitmiseks. Seatakse eesmärgiks amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustike, pumplate järk-järguline rekonstrueerimine ja laiendamine. Mahukama osa moodustab Külitse aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamine.

Ettepanekud ja arvamused kava kohta on oodatud hiljemalt 10.11.2023 e-kirjaga aadressil vald@kambja.ee või paberil aadressil Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa.

Tutvu kavaga: Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2023–2035 eelnõu.

Lisateave: Kristi Kull, arendusjuht, tel +372 527 6413, e-post kristi.kull@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavolikogu kinnitas eelarvestrateegia
JärgmineVallavalitsuse istungilt 19.10.2023