10.9 C
Kambja
Reede, 09.06.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKeskkonnamõju hindamise aruanne

Keskkonnamõju hindamise aruanne

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon teatab, et on valminud keskkonnamõju hindamise aruanne Raul Veskioja (+358 20 781 4413) veeloa taotlusele Peeda jõele Kambja vallas, Pulli külas, Veski maaüksusel (28203:006:0115).

 

Tegevuse eesmärgiks on veehoidla rajamine, veejõu kasutamine ja elektri tootmine oma tarbeks.

Keskkonnamõju hindamine algatati vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 p 17 ja 21 ning § 3 lg 2 kohaselt, kuna pais piirneb allavoolu jääva Natura 2000 võrgustiku Peeda jõe – Idaoja hoiualaga.

Otsustaja ja järelevalve teostaja on Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon (Aleksandri 14; Tartu; kontaktisik: Ivo Ojamäe; 7302 252;

ivo.ojamae@keskkonnaamet.ee).

Keskkonnamõju hindaja on keskkonnaekspert Arvo Järvet (ajarvet@ut.ee; 55 962 026; KMH0057).

KMH aruandega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris tööaegadel ja veebilehel. KMH aruande kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 17 aprillini 2009.

KMH aruande avalik arutelu toimub 17 aprillil 2009. a Kambja vallavalitsuses kell 15.00.

Loetumad