Ohtlike jäätmete kogumisring

174

Kambja vallavalitsus korraldab iga-kevadiselt traditsiooniliseks saanud ohtlike jäätmete kogumisringi laupäeval, 23 mail 2008.

Kogumisringi ajagraafik avaldatakse mais valla veebilehel, kuulutustel ja ajalehes Koduvald.

Täpsustavat infot jagab keskkonnanõunik Taivo Prants (tel 741 6207).

Kino maale