Kambja vallavolikogu I koosseisu tegevuse statistiline ülevaade

250

2017. a valitud ühinenud Kambja valla I volikogu koosseis on pidanud seni 44 istungit, 45. istung toimus 21. septembril ja eeldatavasti 46. istung oktoobri algul jääb selle koosseisu viimaseks. Septembri alguse seisuga on volikogu kehtestanud 100 määrust ja vastu võtnud 157 otsust. Selleks on kulunud kokku 53 tundi ja 45 minutit.

Suuremad puudujad istungitelt on aastate jooksul olnud Virgo Kurist, Vahur Järv ja Marek Palusoo.

Kõige produktiivsem oli volikogule 2018. aasta, siis toimus 12 istungit, kehtestati 34 määrust ja võeti vastu sama palju otsuseid. See on ka mõistetav, sest uuel vallal oli vaja kehtestada hulgaliselt ühiseid kordasid. Kõige pikem volikogu istung on kestnud kolm tundi, kõige lühem pool tundi.

Ülevaate koostas volikogu sekretär REET KIURU

Kino maale