Põllumajandusmuuseum õpetab taas gümnaasiumi õpilasi

85
Foto: Evelin Anja

SA Maaelu Muuseumid juhatuse liige Merike Lang ja Ülenurme gümnaasiumi direktor Olev Saluveer allkirjastasid 30. augustil järjekordse lepingu kooli õpilaste tööõpetuse tundide läbiviimiseks muuseumis. Esimest korda õppisid gümnaasiumi 9. klasside õpilased muuseumis 2019/2020. õppeaastal. Eelmisel ja saabuval õppeaastal on võimalus teistmoodi tööõpetuse tundideks nii 8. kui 9. klassidel. Omapärasest sümbioosist naabrite vahel on saamas traditsioon.

Lepingu järgi saavad tunde kolm 9. paralleelklassi sügissemestril ja neli 8. paralleelklassi kevadsemestril. Kokku toimub muuseumis 360 45-minutilist tundi õppeaasta jooksul. Ühele klassile on tunde nädalas kaks korraga – s.t tunni pikkus muuseumis on 90 minutit. Klassid jagatakse muuseumis pooleks ja omakorda tiimideks. Õpilasi on 2021/2022. õppeaastal ca 75 (9. klassid) sügissemestril ca 85 (8. klassid) kevadsemestril.

Muuseumipedagoog Piret Hion: „Õppekava lähtub muuseumi võimalustest kaasata õpilasi praktilistesse tegevustesse: puutöö, käsitöö, aiandus, toiduvalmistamine, taluloomade eest hoolitsemine, joonestamine, materjaliõpetus (tekstiilid, metallitöö, paber), taaskasutus jms. Teemasid on palju, sest muuseumi töötajad ei saa anda palju tunde, see kahjustaks nende igapäevatööd.“

Muuseumitundide eesmärgiks on eelkõige õpilaste eneseanalüüs iseenda ja oma tiimi võtmes. Õpiväljundina võrdleb õpilane erinevaid muuseumis õpitud teemasid enesearengu ja tulevase karjääri seisukohalt, on koostöövõimekam ja parenenud suhtlemisoskusega, kasutab üht või mitut õpitud oskust/teadmist igapäevaelus.

Muuseumiõpetajad kasutavad tundides kujundavat hindamist. Kokkuvõttev hindamine on tiimi esitluse vormis. Juba esimesest tunnist alates koguvad õpilased fotode näol „mälestusi” oma tiimi õpiprotsessist.

Muuseumi õpetajaid koolitab ja juhendab muuseumipedagoog Piret Hion, kellel on 7-aastane metoodiku ja 3-aastane õppedirektori töökogemus. Piret on ka praegu tegev Eesti kõrg- ja kutsehariduse Kkvaliteediagentuuri kvaliteedihindajana.

Õpilased on muuseumis toimuvate tundidega väga rahul olnud. Mõned tsitaadid tagasisidest:

„Veetsime Eesti Põllumajandusmuuseumis väga huvitava ja mitmekülgse poolaasta. Saime töötada mitmesugustes tiimides ning tundma õppida muuhulgas paremini teiste tööeetikat jpm (oli nii paremaid kui pahemaid aegu).”

„Kindlasti on õppetöö olnud meeldiv ning mitmekülgne, seda hoolimata individuaalsete huvide suurest erinemisest eri inimeste vahel. Loodame vaid, et järgmisel õppeaastal on kontakttunde teha võimalik rohkem :)”

„Muuseumis oli väga tore ja lõbus õppida. Sai vahelduseks koolimajast välja ja värskes õhus ka midagi teha.“

„Muuseumile soovin edu ja saagirikkust. Loodan, et suvel tuleb rohkem inimesi põllumajandusmuuseumisse.”

Muuseumirahvas omalt poolt loodab, et sel õppeaastal saame rohkem kontaktõppel olla ning õpilastega silmast silma suhelda.

Kino maale