Koostööleping lennuakadeemiaga

385
Raamlepingu allkirjastamine lennuakadeemias. Vasakul Eesti lennuakadeemia rektor Koit Kaskel ja paremal Ülenurme gümnaasiumi direktor Olev Saluveer.

Ülenurme gümnaasium ja Eesti lennuakadeemia sõlmisid 2. septembril uue raamlepingu sidemete tihendamiseks ja koostöö arendamiseks. Koostöö eesmärgiks on gümnaasiumihariduse rikastamine, kaasates selleks kooli õppetöösse lennuakadeemia õppejõude, üliõpilasi, vilistlasi ja tehnilist baasi. Uuendatud raamlepingu alusel on plaanis lennuakadeemia õppejõudude abiga töötubade ja teemapäevade korraldamine, iga-aastased külalisloengud gümnasistidele, õpilaste õppekäigud lennuakadeemiasse ja võimalusel meie õpilaste uurimistööde juhendamine või konsulteerimine. Et eesmärkideni kiiremini ja paremini jõuda, on plaanis korraldada ühiseid infopäevi ja ühisüritusi.

OLEV SALUVEER,
Ülenurme gümnaasiumi direktor

Kino maale
EelminePõllumajandusmuuseum õpetab taas gümnaasiumi õpilasi
JärgmineKuuste kooli õpihuvilaager „Ka nii võib õppida!”