Kambja vald müüb Räni alevikus asuvat krunti

1359

Kambja vallavalitsus müüb Kambja vallas Räni alevikus asuvat Kristalli tn 2 kinnistut.

7 823 m² suuruse krundi ümbruses paiknevad eramud ja korterelamud. Maaüksusel asub 6 korteriga elamu, mis oli kasutusel sotsiaalmajana.

Kristalli tn 2 maaüksusel on algatatud detailplaneering eesmärgiga kaaluda Kristalli tn 2 maaüksuse jagamist 4 elamumaa, 1 sotsiaalmaa ja 1 transpordimaa krundiks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Kinnistu alghind 250 000 eurot.

Enampakkumiste esitamise tähtaeg on 14.10.21 kell 9.00.

Täpsem teave ja tingimused: https://www.kambja.ee/kristalli2

Kino maale